Archiv: Říjen 2013

Jeden za všetkých

Foto: Alžběta Kálalová

Foto: Alžběta Kálalová

Aula hlavnej budovy FFUK sa 23. októbra 2013 zaplnila niekoľkými desiatkami študentov, ktorí sa zúčastnili valnej hromady Študentského fondu FFUK a  rozhodli tak o ďalšom vývoji Študentskej rady a Revíznej komisie. I keď bolo stredajšie plénum s problematikou Študentskej rady dobre oboznámené a pripravené aktívne sa zúčastňovať na diskusii o jej budúcnosti, zdalo sa, že konkrétne otázky sa budú dať vyriešiť len veľmi ťažko. Nech sa totiž diskusia týkala akéhokoľvek bodu uplynulého alebo súčasného školského roku, členovia končiacej Študentskej rady sa rovnako ako ostatní študenti FFUK prítomní v aule takmer vždy dostali k rovnakému záveru: riešenie všetkých problémov týkajúcich sa Študentskej rady je skomplikované neúčasťou a nezáujmom  študentov.

Praktické rady pro okradené

Mark Twain jednou řekl: „Je lepší vzít si to, co ti nepatří, než to nechat zbůhdarma povalovat.“ Věřím, že to jistě mělo nějaký vyšší smysl, nicméně ve světle posledních dní se mi jen těžko hledá. Radši bych citát upravila do podoby „…nikdy neber, co ti nepatří.“

Když se nad tím zamyslím, nepomyslela jsem si, že se něco podobného může stát právě mně. Vždycky jsem se pousmívala nad babiččinými starostmi, že mě v Praze jednou okradou. Bydlím tu už pár let a „konečně“ je to tady…

Volby do Studentské rady

Foto: Alžběta Kálalová

Foto: Alžběta Kálalová

Na středu 23. října bylo vyhlášeno děkanské volno. Tuto zprávu zaznamenali snad všichni studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, ale že studentské volno bylo vyhlášeno u příležitosti konání valné hromady Studentské rady (Strada) a následných voleb do Rady na nový akademický rok se dozvědělo jen několik posluchačů fakulty (asi 90). Minimální zájem je až zarážející vzhledem k masivní prezentaci, ke které se členové končící Studentské rady uchýlili. Na Facebooku, na webu Strady, na stránkách fakulty, v informačním systému, na stránkách různých kateder, na nástěnkách – tam všude visely upoutávky na valnou hromadu a výzvy k volbám. Posledním tahem organizátorů bylo rozdávání pozvánek v přízemí budovy těsně před začátkem avizované valné hromady.

ROZPAD ŽIDOVSKÉHO ŽIVOTA: 167 DNÍ DRUHÉ REPUBLIKY aneb další konference Pražského centra židovských studií.

KonferencePod záštitou Filozofické fakulty UK proběhla ve čtvrtek 17. října již 2. výroční mezinárodní konference Pražského centra židovských studií.

Konference se již tradičně konala v monumentálních prostorách barokního Clam-Gallasova paláce na Starém Městě pražském. Letošním jednotícím tématem příspěvků byla židovská populace za období druhé republiky. Mezi přednášejícími byli vyučující z různorodých fakult UK i odjinud. Účastníci konference vyslechli příspěvky, které mapovaly různá témata dobové společnosti, avšak vždy ve vztahu k tehdejší židovské populaci. Přednášky byly rozděleny do tří bloků, přičemž pozornost byla mimo jiné věnována i katolicky orientovaným autorům a jejich postoji k židovským spoluobčanům nebo vybraným osobnostem československých dějin. Dobová atmosféra byla zprostředkována zkoumáním dobového tisku z Československa i Palestiny.

Ti, kdo se konference zúčastnili, odcházeli obohaceni a ti, kdo konferenci propásli, nyní ví, že je záhodno udělat si příští rok čas.

Chodit na vysokou nestačí – přihlaste se na Model Evropské unie

Model EU photo

Foto: Archiv Pražského studentského summitu

Francouzská ministryně prosazuje směrnici o kvótách pro ženy, zatímco její německý kolega s ní zásadně nesouhlasí.  Debata se vyostřuje a každá země hájí své pozice, ale nesmí přitom zapomínat na spojenectví uzavřená nad jinými tématy, hospodářské zájmy své země a další kritéria ovlivňující její rozhodnutí. Ministrové a ministryně se dostávají do sporů, nacházejí kompromisy a hledají nejlepší možná společná řešení. A přitom se nejedená o žádné setkání na nejvyšší úrovni, ale o další z ročníků pražského Modelu EU.

Léto s FFaktem: pracovní prázdniny

křížJak se těšíš do školy? Ale no tak, z toho už jsme přece vyrostli… Student vysokou školu studuje, protože chce, a je jasné, že se tam těší. I když období bez školy má také své kouzlo. Léto a prázdniny, volný čas na všechno…jen roztáhnout křídla a letět, to přímo vybízí k cestování. Minulé léto jsem hodně cestovala, a tak byla letos na řadě práce. Jakožto obyvatelka příhraničního městečka jsem si dovolila zalovit v moři pracovních příležitostí i u našich sousedů a povedlo se. Po euforii z toho, že mám brigádu, jsem se vrátila do reality úvahami o své jazykové zdatnosti. Celý rok jsem nepromluvila německy. Ale to zvládnu!

Fakulta přivítala emeritního papeže. Prezentace knihy promluv Benedikta XVI. mladým lidem

Jste nadějí církve

Jste nadějí církve

Ve středu 2. října 2013 se na hlavní budově Filozofické fakulty konala prezentace knihy „Jste nadějí církve“, jež obsahuje promluvy emeritního papeže Benedikta XVI. (prof. Josepha Ratzingera) mladým lidem. Již Jan Pavel II. začal tuto tradici, v jejímž rámci se Svatý otec během většiny svých cest setkává kromě širokých řad věřících a státníků i s mladými lidmi. Benedikt XVI. se chvílím s mládeží nevyhýbal, pozval ji ostatně do Sydney, Madridu a Ria de Janeiro.