Volby do Studentské rady

Foto: Alžběta Kálalová

Foto: Alžběta Kálalová

Na středu 23. října bylo vyhlášeno děkanské volno. Tuto zprávu zaznamenali snad všichni studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, ale že studentské volno bylo vyhlášeno u příležitosti konání valné hromady Studentské rady (Strada) a následných voleb do Rady na nový akademický rok se dozvědělo jen několik posluchačů fakulty (asi 90). Minimální zájem je až zarážející vzhledem k masivní prezentaci, ke které se členové končící Studentské rady uchýlili. Na Facebooku, na webu Strady, na stránkách fakulty, v informačním systému, na stránkách různých kateder, na nástěnkách – tam všude visely upoutávky na valnou hromadu a výzvy k volbám. Posledním tahem organizátorů bylo rozdávání pozvánek v přízemí budovy těsně před začátkem avizované valné hromady.

 

Valná hromada

Setkání se stávající SR začalos nepatrným zpožděním kvůli očekávání příchodu dalších studentů, ale jinak se postupovalo podle uvedeného programu. Předseda Rady, David Pavlorek, se ujal slova a blíže seznámil přítomné s obsahem výroční zprávy, zaměřil se pak zejména na problémy, se kterými se bývalá, ale i ta následující Strada musí vypořádat. Mezi tyto problémy patří zejména nedostatek, a to jak financí, tak i lidských zdrojů a zájmu ze strany studentstva.  Všechny tři faktory spolu souvisí – Strada každoročně připravuje ples filozofické fakulty, rok od roku je ale zájem studentů menší, což má za následek právě úbytek finančních prostředků.

Otázce nezájmu studentů o dění ve Studentské radě se valná hromada věnovala velmi důkladně. Příčinou by mohl být i vznik několika spolků, které ne vždy se Stradou komunikují. Podle slov Pavlorka je možné řešení hlavně ve vzájemné spolupráci, o kterou se Rada snaží, např. pořádání tzv. spolkové schůze.

Foto: Alžběta Kálalová

Foto: Alžběta Kálalová

Potom, co byla probrána většina bodů z výroční zprávy, se slova ujal revizní komisař Michal Ježek. Ježek nejprve přítomné obeznámil s tím, co je úkolem revizní komise: dohlížet na činnost Strady. Loňský rok označil jako úspěšný pro Stradu, přestože se potýkala s finančními a dalšími problémy. Ve své řeči se dotkl i problému plesu a pro následující rok by navrhoval rozvážnější plánování (v průběhu večera zaznělo mnoho názorů ohledně plesu, dokonce i možnost sloučení s jinou fakultou Univerzity Karlovy).

Dále Strada přednesla návrh na změnu stanov, při sestavování jejich revize se členové Strady řídili převážně heslem: nekomplikovat již dost komplikované stanovy. Přestože návrh vyvolal nesouhlasné reakce, byl v drobné úpravě přijat.

Než dostali prostor kandidáti do nové Rady, objevilo se ještě pár dotazů z řad přítomných týkajících se toho, co vlastně Rada dělá, jaké jsou její pravomoci, i toho, jak je to tedy se studentskými spolky na půdě naší fakulty.

Volby do Studentské rady

Než David Pavlorek, student historie a filozofie, předal slovo dalším, sám přednesl svoji kandidaturní řeč, která se nesla v heslu: „Mám ještě co nabídnout.“ Uvedl, že si je vědom minulých chyb a že se bude snažit o ekonomickou stabilizaci Strady.

Jako druhý kandidát vystoupil Jiří Rys (HIS), který slíbil, že se bude Stradě věnovat, plánuje „očistit“ její pověst a rozhodně v případě zvolení nehodlá rezignovat. (pozn. redakce: Strada se v loňských letech setkala s problémem rezignace poloviny svých členů v průběhu akademického roku.)

Další se představil etnolog Jakub Vozáb s prohlášením, že jeho cílem je zviditelnit malé obory, a názorem, že ve Studentské radě by měli sedět zástupci studentských spolků. (pozn. redakce: Vozáb sám je členem spolku Paket, další kandidát je dokonce předseda spolku Polis, kandidující historici jsou většinou členy spolku Ffabula.)

Foto: Alžběta Kálalová

Foto: Alžběta Kálalová

Za ním následoval student historie Marek Brčák, vcelku vtipně popsal své představy toho, co by nastupující Studentská rada měla dělat. Sám se vyslovil pro sloučení plesu s jinou fakultou.

První ženou kandidující do Strady byla Alžběta Kálalová, taktéž studentka historie. Jejím hlavním cílem v rámci Rady by byla změna novinkového systému.

Alžbětou končila řada připravených kandidátů a začínala linie spontánních rozhodnutí z řad přítomných studentů.

Eva Marková, studentka komparatistiky, jako první z „nepřipravených“ kandidátů předstoupila za řečnický pultík. Sama má prý se Stradou jen pozitivní zkušenosti, proto by chtěla zlepšit její obraz i mezi ostatními studenty.

Velice spontánní reakci předvedla i Adéla Nedvědová z oboru etnologie, když stručně oznámila: „Jsem tu proto, aby tady bylo víc etnologů než historiků!“

Na kandidátce se objevila i další studentka komparatistiky Julie Wittlichová, která Stradě nabídla své zkušenosti, které má s působností v obdobných organizacích.

Marek Benda, student politologie a předseda spolku Polis, by stál o to, aby politologie byla zapojená do dění na fakultě. (pozn. redakce Ústav politologie sídlí v Jinonicích, proto se může zdát, že je odříznutý od zbytku fakulty.)

Studentka bohemistiky Kateřina Hrabětová odpověděla na výzvu kandidovat s tím, že voliči mají rozhodnout, zda ji chtějí vidět v Radě.

Předposlední kandidátkou se stala Veronika Illášová, studentka nového oboru Veřejná správa, a slíbila, že bude aktivní členkou Rady.

Dvanáctku kandidátů uzavřel Leoš Soustružník, student oboru Jihovýchodoevropská studia. Nikdy se ničeho podobného neúčastnil a rád by to dohnal.

 

Výsledky voleb:

1. Jakub Vozáb, 3. Roč. Bc. ETN 66 hlasů
2. Alžběta Kálalová, 3. Roč. Bc. HIS 64 hlasů
3. Marek Brčák, 1. Roč. Docx. HIS 61 hlasů
4. David Pavlorek, 1. Roč. Docx. FIL, 1. Roč. Docx. HIS 57 hlasů
5. Eva Marková, 1. Roč. NMgr. KOM 56 hlasů
6. Adéla Nedvědová, 2. Roč. Bc. ETN 56 hlasů
7. Julie Wittlichová, 1. Roč. NMgr. ETN 52 hlasů
8. Marek Benda, 2. NMGr. KOM 48 hlasů
9. Jiří Rys, 2. Roč. NMgr. HIS 48 hlasů
10. Kateřina Hrabětová, 3. Roč. Bc. BOH-tlumočnictví 47 hlasů
11. Veronika Illášová, 1. Roč. Bc. Veřejná správa 47 hlasů
12. Leoš Soustružník, 1. Roč. NMgr. JVES 37 hlasů

Volby do revizní komise

V nepřítomnosti kandidoval Miloš Bělohlávek (HIS).

O pomyslné křeslo v komisi měl zájem i Jiří Pilip, který uvedl, že bude nekompromisním, ale spravedlivým kritikem Strady.

Jedinou ženou mezi kandidáty byla Marta Harasimowicz.

Poslední vystoupil Michal Ježek, který je znám především organizací Palachova týdne.

 

Výsledky voleb do Revizní komise:

1. Jiří Pilip, 3. Roč. NMgr. HIS 55 hlasů

2. Miloš Bělohlávek, 4. Roč. Bc. HIS 46 hlasů

3. Marta Harasimowicz, 2. Roč. NMgr. KOM 39 hlasů

 

Nové Studentské radě i Revizní komisi přejeme v akademickém roce hodně štěstí!

Foto: Alžběta Kálalová

 


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář