Archiv: Červen 2011

„Český národ dorostl sotva do puberty,“ říká literární historik Václav Vaněk v rozhovoru o kořenech české společnosti

Literární historik Václav Vaněk působí od roku 1993 na Katedře české literatury FF UK (dnes Ústav české literatury a literární vědy). Přednáší dějiny české literatury 19. století, ale zabývá se také dějinami české literatury 20. století (zejména obdobím mezi světovými válkami), slovenskou literaturou a dějinami literatur střední Evropy.