Archiv: Květen 2012

Culturologia: první číslo nového časopisu kulturologů

Katedra teorie kultury v květnu publikovala první číslo recenzovaného časopisu Culturologia. Ústředním tématem časopisu je kultura pojímaná vědecky, z antropologického hlediska. Podle PhDr. Václava Soukupa, CSc. z katedry kulturologie je Culturologii blízká například koncepce časopisu American Anthropologist. Konkrétně se časopis zabývá výzkumem rozmanitosti lidských kultur nebo analýzou vlivu konkrétní kultury na formování lidské osobnosti. Časopis je možné zakoupit v tištěné verzi nebo si články z prvního čísla přečíst zde: http://www.culturologia.cz/.

Startují elektronické studentské evaluace

V tomto semestru se již na FF UK nedočkáme tištěných evaluací, které na konci posledních semestrů uřízly několik minut z každého předmětu. Studentské evaluace v letním semestru 2012 budou probíhat pouze elektronickou formou. Máte jedinečnou příležitost vyjádřit svůj názor na jednotlivé pedagogy a předměty! Hodnotit můžete od 14. května do 14. června.

Význam evaluací spočívá hlavně v tom, že dávají pedagogům i širší akademické obci zpětnou vazbu. Člen akademického senátu, Samuel Zajíček, se o důsledcích evaluací vyjádřil následovně: „Co se týče praktických výsledků, málo se ví, že evaluace opravdu mají své dopady – s několika pedagogy, kteří měli dlouhodobě slabá hodnocení, byly již rozvázány pracovní poměry, vedení kateder se evaluacím také čím dál více věnuje a hledí na ně.“

Univerzity v USA či Velké Británii? Stačí zájem, jazyk, a peníze

Trinity College, Cambridge

10. 5. 2012 proběhl na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy seminář o studiu na zahraničních univerzitách. Tématem byly prestižní vysoké školy v USA a Velké Británii, včetně průběhu přijímacího řízení či možnosti získávání stipendií. O zkušenosti se studiem na Columbia University v New Yorku se podělil manažer KPMG Tomáš Potměšil. Seminář moderoval Lukáš Sedláček, výkonný ředitel European Leadership & Academic Institute a prezident Oxford & Cambridge Alumni Society v ČR.