Archiv: Září 2012

Jitka Štollová: Erasmus? Moje zkušenost je veskrze pozitivní.

Jitka Štollová je absolventka oborů anglistika-amerikanistika na FF UK a žurnalistika na FSV UK, v obou oborech pokračuje v navazujících magisterských programech. V rámci svého studia zvládla vyjet na Erasmus a víc než úspěšně zakončit bakalářská studia, o své zážitky se podělila s FFaktem.

Jak sis vybírala místo, kam vyrazit na Erasmus?

Zvolila jsem Durham University ve Velké Británii, protože je to škola s vynikající pověstí. Místní anglistika se v    celonárodním srovnávání pravidelně umisťuje v první pětce nejlepších britských pracovišť zaměřených na anglickou literaturu a drží krok s Oxfordem, Cambridgí nebo University College London. Nejdůležitějším kritériem pro mě byla nabídka kurzů o renesanční literatuře a zaměření akademiků, kteří je učí. V Durhamu působí odborníci na karolínské drama, vztah mezi raně moderní literaturou a medicínou nebo vliv antické kultury na renesanci. Tito i další lidé mě  hodně inspirují a motivují. Dá se říct, že Durham pro mě znamenal zlom v mnoha ohledech.

Lidskoprávní diplomka

Liga lidských práv pořádá již 2. ročník soutěže o nejlepší diplomku s lidskoprávním tématem. Pokud jste autory závěrečné práce s touto tématikou, soutěžte o finanční odměnu!

Liga lidských práv je nezisková organizace, která si klade za cíl hájit práva a svobody občanů. Do její soutěže se může přihlásit práce bakalářská, diplomová, disertační  nebo rigorózní. Vítané jsou práce z oborů sociologie, práva, ale i z jiných humanitních oborů. Důležitý je praktický dosah práce a celkově inovativní přístup. Důležitou podmínkou také je, že musí být obhájena mezi  31. říjnem 2011 a 30. září 2012.

Přihlásit se můžete do 31. října 2012 na stránkách www.llp.cz/alce/diplomka. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci Týdne lidských práv.