Téma: komunikace

Říše klamu

Francois Jost

Francois Jost - Říše klamu

Kniha předního evropského experta zabývajícího se oblastí audiovizuálních prostředků komunikace, profesora katedry audiovizuální komunikace na Nouvelle Sorbonne, otevírá široký úhel náhledu na problematiku autenticity zobrazovaného, interpretaci a reinterpretaci zobrazení v samočinně falzifikujícím cyklu, který výsledku nezřídka kdy korumpuje sdělný charakter původního obrazu.
(Pokračování textu…)