Archiv: strana 44

O novém logu fakulty se stále ještě rozhoduje

Michal Stehlík, děkan FF UK, vyhlásil vyhlásil 30. srpna 2006 soutěž na návrh nového znaku FF UK. Soutěžící měli za úkol navrhnout znak ve formě loga a logotypu jako základ budoucího jednotného vizuálního stylu fakulty, který zpřehlední komunikaci uvnitř i vně fakulty.

Novinky ze světa literatury

Již několik let vychází na Filozofické fakultě časopis Svět literatury. Zabývá se převážně moderní evropskou a americkou literaturou, rád by ale svůj obsah do budoucna obohatil i o příspěvky z jiných oblastní světa. Jeho redakci totiž spojuje přesvědčení, že literatura se vyvíjí v mnohem širším kontextu, než je ten národní. Většina literárních časopisů tento pohled na písemnictví opomíjí. Svět literatury chce toto vakuum vyplnit.

Využití nabídky Erasmus? Jen z 80 až 90 %

Erasmus

Zájem o program Socrates/Erasmus na Karlově univerzitě každým rokem stoupá. Studium v zahraničí je velice lákavé. Ne na všechny zájemce se ale dostane. Situace není všude stejná a liší se obor od oboru. Někde je poptávka vysoká, jinde se studenti do zahraničí moc nehrnou. To je i případ politologie na FF UK.

Jeden ples pro dvě fakulty ve třech sálech

Prostory žofínského paláce opět praskaly ve švech. Důvodem byl již druhý společný ples Filozofi cké a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy s příznačným názvem M(FF)2. Na rozdíl od minulého roku, kdy hlavním heslem bylo „Jinakost spojuje“, se mu letos dostalo spíše „matfyzáckého“ podtitulu „Jeden ples pro dvě fakulty ve třech sálech“.
+ rozhovor s děkanem FF – Michal Stehlík: Pro mě je favoritem valčík
+ anketa: Matfyzáci jsou trochu jiní, ale dá se to

Nevýhodné podmínky pro doktorandy na ÚGS

Na Ústavu germánských studií působí pouhých čtrnáct vyučujících. Problém by vyřešilo zaměstnávání doktorandů. Tomu překvapivě nebrání ústav, ale požadavky na adepty. Jejich působení na katedře je pro ně časově náročné a fi nančně nevýhodné. Otázka fi nancování vysokoškolských učitelů je stále aktuální.

Erasmus není jediný, kdo pomáhá studentům vycestovat

Zadáte-li do internetového vyhledávače heslo „stipendia VŠ“, objeví se před vámi nečekané množství odkazů. A není to zdaleka jenom Erasmus, který je v současné době asi nejpopulárnější. Existuje více nadací, které podporují studium za hranicemi. Jednou z nich je i FM EHP/Norska.

Tam, kde se nežije nohama na zemi

Nový Zéland je tvořen třemi ostrovy (jedním severním, jedním jižním a jedním Stewardovým), které si spokojeně plují po jižním Pacifiku. Většinu populace tvoří ovce (asi 40 miliónů), v závěsu jsou lidé. V poslední době prudce vzrostl počet racků, které podezřívám z toho, že mají něco za lubem.

Hlas lidu zaznívá podezřele často

Různé lidové ankety, ať už se jedná o parlamentní volby, Největšího Čecha či Česko hledá SuperStar, mohou dobře pobavit, ovšem stěží mohou být brány jako zdroj relevantních informací. Podobné je to se statistikami, které většinu skutečností redukují na čísla a rozdělují je do několika nepříliš padnoucích škatulek. Také pravidelně se objevující hodnocení škol nemají pro soudného člověka žádnou výpovědní hodnotu. Školy nejsou továrny a nevycházejí z nich výrobky. Jejich kvalitu tedy nelze měřit.

Mladým bohemistům chybí zkušenost s literaturou

Kdesi jsem se veřejně vyjádřil, že úroveň nově příchozích studentů češtiny na FF UK se v posledních letech dosti snížila. Nemyslil jsem tím, že by byli od přírody blbější než jejich předchůdci; chybí jim ale přirozená zkušenost s literaturou, s kulturou a snad i s rozuměním textům obecně. Chybí jim schopnost o textech uvažovat a své soudy formulovat. Na vině ovšem nejsou oni sami, ale zcela markantní selhávání střední školy jako instituce, která by jim tyto schopnosti a dovednosti měla zprostředkovat.

Postupové zkoušky = bohemistické Waterloo

Postupová zkouška není možná pro všechny bohemisty tou nejhorší událostí v jejich dosavadním životě, ale daleko k tomu – aspoň podle kolujících chmurných zpráv a temných pověstí – nemá. Možná by nebylo od věci mluvit o ní ne jako o strašáku, ale jako o Waterloo: tak jako u Waterloo padne totiž i při PZk zhruba čtvrtina až třetina těch, kdo se pokoušejí prorazit a zvítězit.

Pages: Prev 1 2 3 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Next