Využití nabídky Erasmus? Jen z 80 až 90 %

Erasmus

Zájem o program Socrates/Erasmus na Karlově univerzitě každým rokem stoupá. Studium v zahraničí je velice lákavé. Ne na všechny zájemce se ale dostane. Situace není všude stejná a liší se obor od oboru. Někde je poptávka vysoká, jinde se studenti do zahraničí moc nehrnou. To je i případ politologie na FF UK.

I když politologie patří mezi největší obory na Filozofické fakultě a počet zahraničních stáží je srovnatelný s nabídkou oborů malých, obsadit je není až tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. „Místa nabízená našim studentům v programu Erasmus zaplníme zhruba z 80 až 90 %. Nikdy je ale studenti nevyužijí úplně, říká Radek Buben, koordinátor Erasmu pro Ústav politologie.

Většina zahraničních univerzit k nám vysílá velmi mladé studenty, okolo devatenácti dvaceti let. Trend na naší univerzitě je jiný. Studentům se doporučuje vycestovat spíše ve vyšších ročnících. „Doporučujeme načasovat si studijní pobyt na zahraniční univerzitě do vyššího ročníku studia (magisterské studium), neboť efekt takového studijního pobytu je mnohonásobně vyšší,“ píše se na webových stránkách FF. Proč je ale v zahraničí praxe jiná a v čem může být oproti našemu modelu výhoda? „Podle mě je lepší, když vyjíždějí také mladší studenti. Ti starší se vrátí a brzy na to školu opouštějí. Mladší studenti se vrátí a mohou s sebou přinést nové zkušenosti,“ poznamenává Buben.

Jaké mají tedy studenti politologie na naší fakultě možnosti a do jakých zemí nejvíce jezdí? Největší zájem byl vždy o studium v Bruselu. V letošním roce se však nepodařilo bilaterální smlouvu obnovit a tuto možnost mají dnes jen studenti FSV UK. Velmi populární jsou německy a anglicky mluvící země. „Je to dáno jazykovou výbavou studentů. Stále ještě převládá angličtina nebo němčina,“ říká Buben. Jak ale dále podotýká, je to škoda, protože dobré studijní příležitosti nabízejí i Itálie a Španělsko.

Bez ohledu na počáteční problémy s dorozumíváním se na jih vydává mnoho studentů jiných oborů i fakult. I politologové by tedy měli využít všech svých možností, vybavit se dobrým slovníkem a kvalitním opalovacím krémem a zamířit za sluncem i za vzděláním!


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář