Volby do AS FF UK: rekordní účast přes technické potíže

O zastoupení studentů i pedagogů ve fakultním akademickém senátu je na další dva roky rozhodnuto, volby do tohoto orgánu jsou u konce. Byly zářným úspěchem především pro uskupení 15 pro fakultu, z jehož kandidátů se do senátu dostalo 13 zástupců, kteří navíc v počtu hlasů zaplnili nejvyšší příčky. Zbylí dva úspěšní jsou nezávislý Eduard Petiška a Anna Bouzková z kandidátky Nezávislých, oba klasičtí archeologové. Dále jsou z oborů zastoupeny bohemistika, filosofie, religionistika, historie, sociologie, translatologie a fonetika, což dobře odráží rozličná zaměření fakulty – jazykové, společenskovědní i historické. Reprezentovány jsou i všechny úrovně studia. Kurie akademických pracovníků rovněž není oborově jednostranná, najdeme v ní řadu filologů, socioložku, filosofa, psycholožku, religionistu, politologa, historika, iberoamerikanistku i egyptologa. S genderovou vyrovnaností je to již o něco horší (4 ze 16 nových členů akademické kurie a 5 z 15 nových členů kurie studentské jsou ženy), ale ani ta nepřivede zastánce rovných práv k zoufalství.

V letošním roce se volilo čtyři dny místo obvyklých tří. Tato změna byla senátem jednohlasně schválena v naději, že se zvýší volební účast, která je tradičně nízká – platnost voleb na volební účasti sice nezávisí, nicméně pro fakultu to není dobrá vizitka, zdá-li se, že se studenti o její samosprávu ani v nejmenším nezajímají. Letos byla snaha přimět členy akademické obce k účasti zvlášť velká kvůli boji o zachování akademických svobod. Nízká volební účast byla totiž jedním z argumentů jejich odpůrců. Existovala i naděje, že vzhledem k úspěchu Týdne neklidu se toto nadšení přenese i na zájem o volby. Ať už bylo důvodem cokoliv, sen se skutečně splnil – volební účast byla 15,62%, což je na poměry studentské kurie úžasné číslo a zhruba dvojnásobek účasti v předchozích letech. V kurii akademických pracovníků svého práva využila nadpoloviční většina voličů.

První volební dny bylo skutečně u volebního pultu neustále živo. I během přednášek jste mohli zahlédnout trousící se studenty, kteří dumali, kroužkovali a vhazovali, a o pauzách jste obvykle museli na volební lístek vystát frontu. Ve středu již zájem lehce polevil, což je ovšem naprosto pochopitelné. Volby probíhaly povětšinou hladce, pouze první den došlo k potížím, způsobeným chybně vytištěnými hlasovacími lístky. Chyba byla naštěstí zjištěna již dopoledne, a tak neplatně odvolilo pouze 65 studentů, kteří byli posléze kontaktováni a až na 5 výjimek se k volbě dostavili znovu. Volební výbor tedy problematickou situaci zvládl bez vážnějších následků.

Studenti, kteří nevolili podle konkrétních jmen, ale podle kandidátních listin, si také stěžovali, že měli při vybírání ze seznamu ztíženou situaci. Na volebním lístku bylo totiž uvedeno vždy pouze kandidátovo jméno, ročník a obor, tedy nic o hnutí, za které kandiduje. Nikde poblíž místa volby navíc nevisely žádné plakáty, takže nebyl-li student ta tuto situaci předem připraven vypsanými jmény kandidátů, musel buď hodně namáhat paměť, nebo s volebním lístkem bloumat po budově a hledat, odkud by svou volbu opsal. Vzhledem k úspěchu největší kandidátky se ale zdá, že si s tímto problémem většina poradila lehce.

Podrobně naleznete výsledky voleb zde.


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář