Nobelova cena pro sira Nicholase Wintona?

Převzato ze stránek http://www.nicholaswinton.eu/cs

Počátkem září roku 1939 se v Praze desítky rodičů loučily se svými dětmi, které se chystaly na dalekou cestu. S číslem na krku a povolením ke vstupu do Anglie v rukou seděly tyto děti ve vlaku, který je měl zachránit před hrůzami nadcházející války. Tento den se však nakonec stal jednou z nejsmutnějších událostí v životě mladého britského bankéře Nicholase Wintona – oněch 250 dětí totiž do Anglie nikdy nedojelo. Začala druhá světová válka a poslední z “Wintonových vlaků” nebyl puštěn před hranice protektorátu. Téměř žádné z dětí čekajících toho dne ve vlaku se nedožilo konce holokaustu. Přesto se však v předvečer druhé světové války událo něco obdivuhodného. Třicetiletý Nicholas Winton, který o Vánocích roku 1938 navštívil Prahu, si správně uvědomil, že situace v Československu směřuje k jedné z největších katastrof 20. století a rozhodl se před těmito hrůzami uchránit alespoň ty nejbezbrannější, malé děti. Díky jeho usilovné práci se podařilo najít britské adoptivní rodiny pro téměř sedm set židovských dětí, které by jinak s velkou pravděpodobností zemřely v plynových komorách. Na další desítky let však tento čin upadl v zapomnění a teprve když Wintonova manželka Greta koncem 80. let objevila dokumenty týkající se dětských transportů, poznaly stovky “Wintonových dětí” svého zachránce. Od oné chvíle oslovuje tento silný příběh mnoho lidí a ukazuje, že i jeden člověk může takřka změnit svět.

Nicholas Winton byl za své celoživotní postoje odměněn šlechtickým titulem a bezpočtem dalších ocenění včetně řádu T. G. Masaryka, který mu roku 1998 předal Václav Havel. Žáci říčanského gymnázia Open Gate se nyní snaží pomocí petice docílit toho, aby byla dnes již více než stoletému hrdinovi udělena Nobelova cena míru. K žádosti zaslané 24. ledna 2013 k rukám Nobelova výboru bylo připojeno i 13 000 sesbíraných podpisů. Petiční akce nadále pokračuje a i vy tak máte až do května letošního roku možnost vyjádřit svou podporu této myšlence.

Žáky gymnázia Open Gate přivedlo ke zorganizování petice setkání se dvěma dámami, které před mnoha lety sir Winton coby malé děti zachránil. Předseda studentské rady této školy, Tomáš Titěra, nám poskytl krátký rozhovor.

Kolik máte v současné chvíli podpisů?

Aktuální počet zaevidovaných podpisů je k dispozici na našem webu (konkrétně na tomto odkazu). Tento týden jsme přesáhli hodnotu 165 000 podpisů, do tohoto čísla jsou započítány podpisy pod všemi peticemi na podporu předchozích nominací i nominace současné. V rámci naší iniciativy jsme za dva měsíce nasbírali již zhruba 20 000 podpisů a stále přicházejí další. 

Kolik studentů je do organizováni petice aktivně zapojeno?

Do organizování petice je v tuto chvíli aktivně zapojeno zhruba 20 studentů z gymnázia Open Gate, převážně z vyššího stupně. Alespoň sběrem podpisů ve svém okolí však přispěla většina z celkového počtu 150 studentů. 

Je stěžejní především podpoření nominace na Nobelovu cenu míru, nebo spíše šíření samotného Wintonova příběhu?

Věříme, že prostřednictvím získávání podpory pro nominaci a sběrem podpisů pod petici se nám podaří obojí – díky tomu, že informace o naší iniciativě pronikly do řady médií jak v Česku, tak v zahraničí, se o příběhu sira Nicholase Wintona doufejme dozví široká veřejnost i Nobelův výbor v Oslu, který cenu uděluje.

Jaký význam by mělo udělení Nobelovy ceny za čin, který sir Winton vykonal před více než sedmdesáti lety? Neměly by být oceňovány spíše aktuální projevy mírových snah? 

O nominaci sira Nicholase Wintona na Nobelovu cenu usilujeme právě proto, že ji dosud nezískal, ačkoliv své činy vykonal před více než sedmdesáti lety a svět o nich ví již více než dvacet let. Vzhledem k pokročilému věku sira Nicholase se domníváme, že toto je dost možná poslední šance jeho skutky ocenit. 

Plánujete i další akce spojené s příběhem Nicholase Wintona, například vzdělávací projekty nebo besedy? 

Ve středu 27. února proběhlo v Národní knihovně v budově Klementina setkání s panem režisérem Matejem Mináčem, který o příběhu Nicholase Wintona natočil tři snímky. S panem Mináčem jsme dlouhodobě v kontaktu, naši inciativu aktivně podporuje a propaguje. O jakýchkoliv případných dalších akcích budeme informovat na našem webu (www.nicholaswinton.eu) či na našem facebookovém profilu.


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář