Návod k boji s nesvobodou

Ve dnech 22. a 23. března hostila FF UK hlavní část Mezinárodní konference u příležitosti 30. výročí vzniku Ch77. Odkaz Charty je podle mnohých v jakémsi návodu v současném boji s nesvobodou. A to i přesto, že Ch77 oficiálně ukončila svoji činnost a podle vyjádření Pavla Kohouta patří minulosti.

Záznam akce si mohou zájemci prohlédnout v archivu televize ČT 24. V jednotlivých blocích se vystřídali jak přímí účastníci událostí, tak historici a politologové, včetně těch zahraničních.

Jediný vyostřenější okamžik nastal ve chvíli, kdy přišla řeč na chybějící podpisy Slováků pod Ch77. Tuto otázku otevřel již v zahajovací den jeden z mála slovenských signatářů, politolog Miroslav Kusý. Podle čelného představitele disentu Petra Uhla bylo v této souvislosti jedním z neúspěchů Ch77, že se nepodařilo získat podpis Alexandra Dubčeka. Překvapil naopak bývalý člen ÚV KSČ Zdeněk Mlynář, který ke dni uzávěrky sběru podpisů dorazil sice jako poslední, zato s mnoha „úlovky“.

Socioložka Jiřina Šiklová zdůraznila, že pro úspěch Ch77 byla důležitá i součinnost s krajany na Západě: „Bez zahraničních médií by to vůbec nemělo ten dopad,“ uvedla v diskusi s dovětkem, že by podobný exil přála Bělorusku.

Odkaz Charty je tak podle mnohých v jakémsi návodu (a poučení) v současném boji s nesvobodou. A to i přesto, že Ch77 oficiálně ukončila svoji činnost a podle vyjádření Pavla Kohouta předneseném v jeho příspěvku „Strategie a taktika Ch77“ patří minulosti, historikům.

Zaznělo také, že je třeba studovat fenomén tzv. Anticharty. Tento dokument byl na příkaz shora podepisován známými osobnostmi zejména z řad umělců, kteří tak měli manifestovat podporu režimu.

Avšak ani lidský rozměr nechyběl této vědecké konferenci. Pamětníci připomněli osudy těch, kteří již nejsou mezi námi – historika a jednoho ze sběračů podpisů Pavla Bergmanna, filozofa a matematika Václava Bendy a dalších. Zdůrazněna byla role rovněž zesnulého Jiřího Němce, psychologa, jenž rozvíjel kulturu dialogu už v 60. letech – mezi křesťanskými denominacemi a posléze i mezi křesťanstvím a marxismem.

Chartista a polistopadový rektor UK Radim Palouš věnoval zvláštní vzpomínku psychologu Františku Jiránkovi (1914-1977), někdejšímu pedagogu UK a příteli Jana Patočky, který předčasně zemřel následkem výslechu po podpisu Ch77.

Děkan fakulty hodnotí proběhlou akci kladně: „Jsem velmi spokojen. Jak s úrovní konference, tak s jejím organizačním zázemím, na kterém měli velký podíl pracovníci i studenti fakulty.“ Uvedl rovněž, že drobné opravy (vymalování části foyer, vstupních dveří u místnosti č. 131) byly plánovány nezávisle na konferenci již delší dobu a hrazeny v rámci provozních nákladů. „Ostatně, chystáme se na změnu celého prostoru vchodu,“ prozradil nakonec Michal Stehlík.


Lukáš Kantor (POLT)
kantor [zavináč] ukmedia.cz


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář