Na výletě v rámci LŠSS zemřel šéf bohemistiky

budova FF

budova FF

Dne 27. srpna 2009 v 15.00 ve Velké aule staroslavného Karolina bude za účasti rektora UK prof. RNDr. Václava Hampla slavnostně zakončen již 53. běh Letní školy slovanských studií, kterou organizuje Ústav bohemistických studií FF UK.

53. běh Letní školy slovanských studií se konal od 31. července do 27. srpna 2009 v Praze. Celkem se ho účastnilo 163 frekventantů – 130 interních a 33 externích, a to z 35 zemí.

Posluchači absolvovali kursy českého jazyka, které byly diferencovány podle stupně jazykových znalostí do čtyř stupňů. Pro začátečníky a mírně pokročilé byla výuka organizována na základě zprostředkujícího jazyka – angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny a španělštiny. Středně pokročilí měli možnost zdokonalovat své znalosti v praktických jazykových kursech a kursech konverzace. Pro pokročilé byly kromě jazykové výuky organizován i speciální seminář českých reálií a také tři přednáškové cykly: byl to cyklus jazykovědný a literarněvědný a cyklus kulturně historický, které byly přednášeny v češtině, a rovněž cyklus věnovaný české historii, umění a kultuře, jenž byl přednášen v angličtině a v němčině a byl určen těm zájemcům o českou historii a kulturu, pro které by bylo zatím náročné vyslechnout přednášky v českém jazyce. Ve svém celku byly přednáškové cykly koncipovány tak, aby podávaly pokud možno aktuální obraz o stavu bádání ve společenských vědách v naší zemi. Svůj význam mělo i to, že se mezinárodní slavistické a bohemistické veřejnosti představila řada našich vynikajících odborníků, kteří působí na Filozofické fakultě a na dalších fakultách Univerzity Karlovy, ale i v akademických ústavech a dalších kulturních institucích.

Na výuku navazoval i bohatý kulturní a společenský program, který byl tvořen koncerty, exkurzemi, odpoledními vycházkami po Praze i večernimi pořady v klubovně na koleji.

Letošní běh Letní školy bohužel poznamenala velmi smutná událost, jež otřásla všemi organizátory a lektory Letní školy, ale i převážnou většinou účastníků. Na jednom ze sobotních výletů, 22. srpna, zkolaboval a po převozu do pražské nemocnice zemřel dlouholetý ředitel Ústavu bohemistických studií a Letní školy slovanských studií profesor PhDr. Jan Kuklík, CSc. Bylo mu 69 let. Letní škole věnoval všechny své síly, svůj um, elán, odborné, organizační i manažerské schopnosti, ale především svoje citlivé a vnímavé, hluboce lidské srdce. Na Letni škole, která se mu vpravdě stala osudem, působil v různých funkcích nepřetržitě od konce šedesátých let. Posledních dvacet let Letní školu řídil jako její ředitel a vtiskl jí neopakovatelný a svébytný ráz.

I přes tuto smutnou událost Letní škola slovanských studií splnila své poslání. Její frekventanti budou odjíždět domů s novými poznatky o českém jazyce, české literatuře, kultuře a historii. Naplnilo se i přání prof. Kuklíka, aby se čeština alespoň po jeden měsíc trvání Letní školy stala univerzálním dorozumívacím prostředkem, aby se alespoň pro tento měsíc stala jazykem takříkajíc světovým, jazykem vzájemného přátelství, tolerance a porozumění.

PhDr. Jiří Hasil
ředitel LSSS a tajemník Ústavu bohemistických studií


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář