Jaroslav Bican, kandidát do AS FF UK: Senát musí ukázat, že samosprávu zvládá

Zdroj: Jaroslav Bican.

Jaroslav Bican.

Jaroslav Bican kandiduje do Akademického senátu FF UK v rámci skupiny FF-OUR. Studuje prvním rokem politologii v navazujícím magisterském studiu, je místopředsečdou sdružení Polis a působí ve studijní a evaluační komisi FF UK.

Byl jste senátorem již v minulém volebním období. Co důležitého si myslíte, že jste se působením v něm naučil?
Velmi poučné pro mne byly některé vyhrocenější okamžiky kolem usnesení, která Senát přijímal. Uvědomil jsem si na tom, jak hodně je člověk náchylný rozhodovat se podle momentálních emocí. Ty ale často mohou udělat více škody než užitku. Připadá Vám, že někdo mluví arogantně nebo se vyhýbá odpovědi na otázku a ve Vás to vyvolá pocity, které Vás mohou vést k nedomyšlenému a pro fakultu škodlivému rozhodnutí. V takové chvíli je dobré zabrzdit a zamyslet se nad tím, jaké důsledky by takové rozhodnutí mohlo mít.

Co jsou podle vás hlavní vlastnosti, které by měl člen akademického senátu mít? Co jsou základní kvalifikace?
Žádná speciální kvalifikace podle mne není. V různých fakultních předpisech a strukturách se časem zorientuje každý. Důležitý je určitý kritický nadhled, aby člověk rozhodoval sám za sebe s vědomím důsledků, které to může mít. Podstatný je podle mne také vztah ke studentské samosprávě a vzdělání jako takovému. Pokud si někdo myslí, že by se univerzita měla řídit jako firma a že by měla být jakousi servisní organizací pro soukromou sféru a trh práce, tak by podle mne v akademickém senátu neměl co dělat.

Proč jste se rozhodl kandidovat ve skupině FF-OUR?
Jsou v něm studenti, které osobně znám a kterým důvěřuji. To je výhoda malé kandidátky. Máte mnohem větší šanci poznat lidi, se kterými do toho jdete.

Čeho doufáte, že ve fakultním senátu dosáhnete?
Především doufám, že nově zvolený Akademický senát bude aktivně vystupovat proti jakémukoli vysokoškolskému zákonu, který by narušoval akademické svobody a studentskou samosprávu. Týden neklidu ukázal, jakou měrou se studenti dovedou aktivizovat. Doufám, že nový Akademický senát v případě potřeby přispěje k podobné mobilizaci. Vedle toho bych se rád spolupodílel na tom, aby veškeré fakultní předpisy (např. pravidla pro přiznání stipendií) zohledňovaly zájmy studentů.

Co je podle Vás jeho hlavním úkolem obecně vzato?
Univerzity si až doteď zachovávaly vysokou míru samosprávy. Jejím hlavním prvkem jsou akademické senáty. Nejdůležitějším úkolem těchto orgánů je podle mne vykonávat svoji roli tak, aby nikdo nemohl říct, že tato samospráva nefunguje a že akademici – a to jak studenti, tak vyučující – si nejsou schopni své záležitosti spravovat sami. Něco takového by mohlo být snadno zneužito ve snaze je o tuto samosprávu připravit.

Nefunkčnost je ale relativní pojem: někdo může například za známku nefunkčnosti prohlásit to, že škola udržuje při existenci obory, které mají nízký ekonomický potenciál. Jak se může proti takovýmto útokům fakulta a Akademický senát bránit?
To je těžká otázka. Záleží na tom, jaký význam přikládáte samotnému vzdělání. Jestliže je pro někoho pouze cestou ke zvyšování HDP, pak někomu takovému vždycky bude obtížné vysvětlit smysl řady oborů na Filozofické fakultě. Vzdělání má řadu funkcí a nelze ho zúžit pouze na ekonomický přínos. Na druhou stranu, co se týče výše nezaměstnanosti svých absolventů, na tom FF UK není vůbec špatně. A řada oborů, které na první pohled nemusí vypadat ekonomicky příliš atraktivně, přesto určitý ekonomický potenciál mají.

Co budou nejpalčivější problémy v nadcházejícím volebním období?
V následujícím období budou pokračovat snahy ministerstva školství o reformu vysokých škol. Obávám se, že se dočkáme dalšího útoku na akademické svobody a samosprávu. Akademický senát, přestože jeho možnosti jsou omezené, je orgánem, který se může do obrany akademických svobod zapojit. A to jak podporou a spoluorganizací protestních akcí, tak dialogem s dalšími subjekty, které se snaží do procesu tvorby nového vysokoškolského zákona zasáhnout. Vedle toho bude také Akademický senát v následujícím volebním období volit nového děkana. I zde vnímám jako důležité, aby byl zvolen takový kandidát, který bude zárukou maximální snahy o zachování akademických svobod.

A na závěr, je něco důležitého, co byste chtěl čtenářům FFaktu ohledně voleb nebo senátu vzkázat?
Volby do Akademického senátu jsou jednou z mála příležitostí, kdy se může ukázat, že hesla, které padala během Týdne neklidu o hájení akademických svobod, nebyla jen fráze, ale že je myslíme vážně. Takže určitě k volbám přijďte.


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář