O FFabule s FFabulou

09Mohl bys nám představit FFabulu? Jako spolek je asi známá většině studentů naší fakulty, ale kdyby náhodou…?

Tak FFabula nemusí nikomu nutně nic říct, ale pod tou zkratkou se skrývá Spolek studentů historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; FFabulou jsme oficiálně vlastně až od poslední valné hromady, kdy byl název schválen i stanovami, do té doby šlo o název neformální. Ale jinak jsme spolek, který se snaží sdružovat jeden z největších oborů na fakultě, snažíme se, aby studenti studiem jenom nepropluli, ale aby navzájem mezi sebou navázali kontakty a navzájem se i obohacovali. Původní ideje, se kterými byl spolek zakládán a které se snažíme dodržovat, jsou spolupráce s ústavy, snaha zlepšit výuku historie a popřípadě být prostředníkem mezi studenty a ústavy, což se nám podařilo třeba nedávno: dlouho byl problém, že se překrývaly předměty Pravěk a Starověk, přednášky doporučené pro první ročníky a nám se podařilo po upozornění na tento problém docílit toho, že letos je to opět v jiný čas a prváci už se nemusí rozhodovat, na co z toho budou chodit – to je zprostředkovatelská činnost.

Dále se snažíme kriticky reflektovat dění v historické obci nebo ve společnosti a propojovat společenské dění s historií, což se nám daří především v cyklu Kritických klubů… S tím souvisí i snaha dostat na fakultu odborníky, prostě historiky a historičky, které zde studenti normálně nemají možnost slyšet. Chceme studentům rozšiřovat obzory a celkově dát studiu historie něco navíc.

A jak FFabula vlastně vznikla?

Historie Spolku… No, co se ke mně dostalo z vyprávění bájných starců, na začátku byla skupina přátel, historiků, kteří se rozhodli, že by chtěli se studiem na Historii dělat ještě něco jiného, než jenom chodit do školy. Chtěli pořádat zajímavé akce, chtěli studium historie změnit, a tak v květnu roku 2010 založili spolek, takže se připravujeme na půlkulaté narozeniny. Ač někteří soudili, že spolek brzo zanikne, jsme tady dál i přes generační výměnu. Zkrátka se dalo dohromady pár aktivních lidí, založili Spolek a od té doby tu jsme.

Když se ještě vrátíme k tomu názvu: odkdy jste FFabulou?

V podstatě od začátku (tedy květen 2010), i když to nebylo oficiální. Spolek studentů historie FF UK je prostě hrozně dlouhý a není to taková značka, tak se o tom na začátku diskutovalo a vznikla z toho FFabula.

A co se pod slovem FFabula ukrývá?

Zaprvé, není to zkratka, a když to vidíte napsané, má na začátku ty dvě „f“, což odkazuje na Filozofickou fakultu; a také to odkazuje ke slovu „fabulovat“, což vlastně znamená vyprávění příběhů.

Co to vlastně znamená být členem Ffabuly?

Být členem Ffabuly…tak úplný ideál by byl být aktivním členem Ffabuly, tj. podílet se na pořádání některých našich akcí, zapojovat se do práce v rámci spolku apod. Nicméně být členem Ffabuly je i to, že člověk vyjadřuje i podporu, že se mu líbí to, co spolek dělá, že chce být informován o programu spolku a že chce být identifikován s tou skupinou. Vnímám to hodně jako vyjádření podpory tomu, co děláme. S tím, že my víme, že se na ty lidi můžeme obrátit, víme, co je zajímá a když se dělá nějaká specifická akce, které by je zajímala, můžeme je přímo kontaktovat. To je ten základ.

Na to aby byl člověk v kontaktu s FFabulou či se účastnil jejích akcí, nemusí nutně být členem spolku. My v podstatě neděláme rozdíl mezi členem a nečlenem, nebo se o to snažíme.

Kolik zhruba členů máte?

Kolem 130 členů, každý rok to nabývá s prvním ročníkem.

Jak spolek funguje?

Každý rok se na Valné hromadě, která se vždy koná v říjnu, volí pětičlenný výbor. Tento výbor zastřešuje celý spolek a koordinuje ho. To je to úzké jádro, které spolek drží pohromadě. Dále jsou v rámci spolku různé pracovní skupiny: ke každé pořádané akci, ke Kritickému klubu, k Filmovému klubu, skupina připravující přípravné kurzy atd. Pracovní týmy se schází nezávisle na sobě i na výboru plus měsíčně se koná Veřejný výbor, který je otevřený všem a kde se rozpravuje o tom, co se v jednotlivých pracovních skupinách děje, popřípadě se probírají plány na další měsíc, další semestr, vymýšlejí se akce. Na Veřejném výboru se všechny části spolku stýkají dohromady. Většinou jde o to, že někdo dostane nápad, přednese ho Výboru (či nějakému členu Výboru) a zeptá se: „Mohlo by to jít?“. Výbor většinou řekne: „Jo, určitě“, pokud v tom vidí smysl.

Co všechno obsáhnete?

Z historie obsáhneme období od středověku až po moderní dějiny, ale vlastně se snažíme obsáhnout všechno, což samozřejmě úplně nejde. Když si zpětně promítnu všechny přednášky, co jsme pořádali, můžu říct, že důraz byl na české dějiny, popřípadě modernější, spíš od 19. století, možná je tomu tak, protože to jsou většinou ty problémy, které nejvíce pálí společnost. Budeme se snažit více zaměřovat i na světové dějiny, chystáme v letním semestru Kritický klub na téma rusko-čínských vztahů.

05Jak ses ty dostal do spolku? Tradičním způsobem v prvním ročníku?

Tradičním i netradičním způsobem. Ke spolku jsem se dostal naprosto tradičním způsobem – Spolek pořádá pro prváky seznamovací kurz na Bílém Potoku. To je akce, kde se první ročníky se spolkem seznámí, FFabula tam prezentuje svoji činnost a člověku se to buď zalíbí, nebo ne. A je nabídnuta možnost vstoupit do spolku. Mně se to tehdy zalíbilo a řekl jsem si, že bych nějak rád pomohl, že bych mohl fotit na akcích (protože mě focení baví) nebo třeba něco takového. Asi týden po seznamovacím kurzu pořádal Spolek hospodu pro prváky a tam jsem se bavil s Milošem Bělohlávkem, tehdejším předsedou FFabuly a najednou jsem měl před sebou přihlášku, podepsal jsem ji a co se dělo dál, to je ještě delší příběh. Ale takhle se člověk jakožto prvák, dostane ke Spolku nejčastěji, taková byla i moje cesta…

A co se dělo dál? Jsi ve druhém ročníku a jsi předsedou. Jak se tohle stalo?

Jak se tohle stalo? Týden po mém vstupu do FFabuly byla Valná hromada. Říkal jsem si, že se tam půjdu podívat, den před tím mi píše Miloš: „Hele, nechtěl bys náhodou být ve Výboru jako zástupce prváků? Aby tam měli prváci nějaké zastoupení.“, tak jsem nad tím přemýšlel, nechal jsem ho čekat asi dvě hodiny a pak jsem mu napsal, že do toho půjdu. Druhý den mě zvolili, týden po tom, co jsem tak nějak vstoupil do Spolku, a najednou jsem se stal tajemníkem.

V průběhu roku odstoupil předseda, takže ve chvíli, kdy byly doplňovací volby na předsedu, jsem kandidoval na místopředsedu s tím, že to tehdy byl logický krok, když už jsem předtím ve Výboru byl a poznal jsem jeho chod.

Načež po dvou měsících zvolili našeho tehdejšího předsedu za předsedu Studentské unie Univerzity Karlovy, a on řekl, že aby mu nekolidovaly funkce, odstoupí z předsednictva a i z funkce předsedy Ffabuly. Vzhledem k tomu, že už byl květen, bylo zkouškové, a je i takový zvyk, že ve zkouškovém a během prázdnin není svolávaná Valná hromada, už jsem ten rok musel dokončit jako místopředseda a zastupující předseda. Následně jsem pak letos v říjnu kandidoval na předsedu s tím, že už jsem trošku věděl, co to obnáší, co bych chtěl dělat líp, co bych chtěl udržet a podobně. A tak jsem se stal předsedou.

Proč být členem Ffabuly? Musí k tomu být člověk studentem historie? Nebo stačí mít zájem o historii?

Začnu tím druhým: úplně stačí mít zájem o historii. Třeba ve Výboru máme Martu Harasimowicz, která přímo historii nestuduje a jenom ji baví a normálně může být členkou. Zároveň máme i studenty z jiných fakult. Studium historie to není podmínkou. Dokonce ani člověk nemusí být student, máme i některé členy, kteří jsou absolventy, ale pořád chtějí FFabulu podporovat.

A proč být členem? Jediná povinnost člena je platit členský poplatek, je takový dost symbolický. Ale jinak, důvod ke členství je ten, že se člověk chce zapojit do dění, do života na fakultě. Člověk je úžeji napojen na lidi, kteří mají stejný zájem jako on, a dostane šanci naučit se organizovat akce, případně pokud má v hlavě vymyšlenou nějakou akci, může s tím přijít za námi a my ho podpoříme.

Stále mluvíme o pořádání nějakých akcí. O jaké akce se jedná?

Snažíme se mít jak intelektuální, tak odpočinkové a socializační akce. Když začnu těmi socializačními, můžeme sem zařadit Seznamovací kurz pro prváky, největší socializační akci, o prváky se pak chceme i nadále starat, poskytnout jim pomoc, provázet je studiem, což začíná už na Dni otevřených dveří. Pro budoucí prváky pořádáme přípravné kurzy, kam se ale může přihlásit kdokoliv, kdo si chce prohloubit znalosti historie. Přípravné kurzy běží každý rok od ledna zhruba do května každou sobotu. Snažíme se je připravit na maturitu i na přijímačky. Co se socializačních akcí týče, jednou za čas pořádáme nějakou sešlost v hospodě, klasicky v prosinci následuje vánoční večírek, snažíme se jednou za čas uspořádat nějaké exkurze. V letním semestru budeme opět rozjíždět výlety za kulturou, bude se chodit na výstavy. Tradičně se slaví narozeniny, minulý rok jsme vymysleli akci Memoriál knížete Vladivoje, což je kníže, o kterém se v historii ví jenom to, že se upil k smrti (tam jsme byli inspirováni Opráski sčeskí historje). Tak to jsou socializační akce, abychom pořád neseděli jen v knihovnách a tak.

A pak jsou právě ty, řekněme, intelektuální, což je Kritický klub (koná se asi třikrát za semestr), kde se snažíme různá aktuální společenská témata propojovat s historickými, zveme vždy tři až čtyři zajímavé hosty. Pak sem spadají přednášky, kdy pozveme někoho, kdo běžně na FF UK nepřednáší, třeba minulý rok to byla Kateřina Čapková z Ústavu soudobých dějin AV nebo Pavel Himl z Fakulty humanitních studií. Pak děláme i akce, co nějak vyplynou ze situace, například minulý rok jsme jako první navázali kontakt s autorem Oprásků sčeskí historje a pak jsme mu uspořádali přednášku na fakultě. Dělali jsme debatu s kandidáty na ředitele ÚSTRu apod. Tyhle akce jsou reakcí na ve společnosti rezonující téma.

Jako novinku jsme začali vydávat časopis OBSCURA, který jste asi zaznamenali, něco podobného už tady dlouho chybělo – časopis studentů historie. Tradičně pořádáme Filmové kluby. Také máme otevřenou jakousi poradnu, kam nám studenti můžou napsat s dotazem ohledně svého studia a my se jim ho pokusíme zodpovědět, případě je nasměrovat tam, kde jsou povolanější. Dále dělám tzv. Představování knih. Když vyjde něco na historickém knižním poli, o čem by studenti měli vědět a co by je mohlo zajímat, pozveme jak autora, tak dva koreferenty, a představujeme danou knihu. Představování se většinou koná tak dvakrát do semestru. Ještě jsem zapomněl na Letní školu interdisciplinárních přístupů! Z letní školy 2011 se nám letos podařilo vydat knížku, jmenuje se Uzel na kapesníku. Letos jsme se rozhodli, že budeme sílu vkládat do jiných projektů.

Sem tam přijdou návrhy nějaké workshopy, my se zapojíme do jejich pořádání a pozveme na ně i členy FFabuly.

Na fakultě stále vznikají nové spolky, co bys jim doporučil?

Nadšení. Neříkat si, že to nejde. Zkoušet oslovovat lidi, vymýšlet zajímavé akce, navíc fakulta se nyní snaží spolkům vycházet vstříc, vznikl i prostředník mezi fakultou a spolky, zakladatelé spolku se mají na koho obrátit. Zrovna nedávno třeba vznikl BOK, Bohemistický kruh, který je v podstatě úplně nový a hned rozjel přednášky, prostě se toho nebáli a šli do toho, stejně tak i nově vzniklý spolek LIBRAIN.

04Předseda FFabuly, Daniel Ort, o sobě: „Prý v textu o mně to nemají být informace jako do seznamky. Tak tedy nebudu psát, že jsem vysoký a tmavovlasý a tak. Tak tedy jsem absolventem Arcibiskupského gymnázia v Praze a studentem jednooborové Historie na drahé alma mater, blíže bych se chtěl věnovat tématice menšin v moderních dějinách. Jinak se ještě angažuji v pořádání akcí pod hlavičkou pražské mládeže Českobratrské církve evangelické, jejímž jsem členem. A nevyhnu se oblíbenému tématu koníčků – rád fotím, sportuji (aktivně i pasivně), baví mě kultura, vědomosti (mé a především jiných), lidi, vidět spokojené účastníky na akcích (v nichž jsem nechal třeba kousek svých sil), vlastně mě baví být aktivní, když zrovna aktivně neprokrastinuji… Asi mě nakonec prostě baví život, když v něm zrovna není moc byrokracie.“


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář