Nové Centrum židovských studií přímo v centru Evropy

Jubilejní synagoga

Jubilejní synagoga

Založením Centra židovských studií v lednu 2012 se Filozofická fakulta Univerzity Karlovy zařadila po bok světových univerzitních pracovišť, na kterých podobná interdisciplinární platforma funguje. Jedná se o propojení badatelských a výukových aktivit v oblasti židovské literatury, historie, filosofie, náboženství, jazyka, umění a kultury doposud rozptýlených mezi základní součásti fakulty. Nyní se jejich koordinace ujme právě Centrum židovských studií (dále jen CŽS), které má zároveň za úkol rozvíjet spolupráci s externími  institucemi, např. Židovským muzeem a dalšími českými a zahraničními tematicky spřízněnými pracovišti. Celý projekt by měl přinést nové přednáškové cykly a akreditované studijní programy i další možnosti studia pro zahraniční uchazeče, pořádání konferencí, workshopů, kolokvií a vydávání odborných publikací pod značkou CŽS.

Předpoklady a okolnosti vzniku

Vznik CŽS znamená završení dlouhodobých snah o propojení židovských studií v rámci FF UK a zároveň i o posílení česko-izraelských vztahů na akademické úrovni. Tendence iniciovat a podporovat badatelskou a výukovou činnost v této oblasti tak nyní dostává jasné vyjádření pod jednotnou značkou. Právě Praha se svou kulturní tradicí, zahrnující odnepaměti i židovský prvek, je nepochybně tím správným místem pro soustředění podobných aktivit.

Jen za poslední rok bylo možné na FF UK zaznamenat několik připomínkových akcí k 70. výročí systematických deportací židovského obyvatelstva z Čech a Moravy, připravených ve spolupráci s Židovským muzeem a dalšími organizacemi, či výstavu s názvem Vytěsněná elita jako součást programu Rok svobody slova, která připomínala osudy německých židovských akademiků ve 20. století. Fakulta měla také v tomto akademickém roce čest přivítat na své půdě profesora Boaze Husse z Univerzity Ben-Gurion v Negevu v Izraeli a profesorku Rachel L. Greenblatt působící na Harvardu. Další významná osobnost zavítá na FF UK 23. února – tentokrát již přímo pod záštitou CŽS. V tomto termínu proběhne od 19:10 v místnosti 225V přednáška profesorky Susanny Heschel na téma „Islam as a Template for Modern Judaism: Theology, Scholarship, and Politics in the European Jewish Imagination, 1830s to 1930s“.

Konkrétní kroky směřující již přímo k založení CŽS vyšly především ze zahraničního oddělení FF UK, které začalo úžeji spolupracovat s pedagogy oboru hebraistiky na Ústavu Blízkého Východu a Afriky. Kromě této základní součásti se podařilo do činnosti CŽS zapojit i Ústav českých dějin, Ústav filozofie a religionistiky, Ústav germánských studií, Katedru středoevropských studií a Ústav české literatury a literární vědy, kde již dříve vzniklo Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury. Každé z těchto pracovišť bude mít jednoho zástupce ve výkonném orgánu, Radě CŽS, jejímž prvním předsedou byl jmenován PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.

Vyhlídky a ambice

CŽS tedy na FF UK zastřeší veškeré aktivity výukového, konferenčního, badatelského i publikačního charakteru v oblasti židovských studií. Důraz bude přitom kladen především na specifika středoevropského regionu se zvláštním zřetelem ke kulturní paměti města Prahy. V oblasti bádání se rýsuje zájem například o téma české literatury holokaustu či formování identit národů střední Evropy v posledních dvou staletích.

Již pro nadcházející letní semestr 2011/12 vypisuje CŽS seznam přednáškových kurzů, jejichž rozpis naleznete na stránce http://ffmisc.praha3.ff.cuni.cz/files/FF/pages/2524/centrum_zid_stud.pdf). Do budoucna se počítá s kurzy profilovými, které budou vypisovány pravidelně, i s kurzy zcela jedinečnými. Všechny budou samozřejmě přístupné studentům jakéhokoli oboru FF UK, případně i studentům jiných fakult. Ambicí do budoucna je také akreditace zvláštních studijních programů bakalářského, magisterského i doktorského stupně. Nedávno získal například Ústav českých dějin akreditaci magisterského programu „Moderní židovské dějiny ve střední Evropě“ s navazujícím doktorským studiem.

Na tento akademický rok je také naplánována konference „Interkulturalita a urbanita v pražské německé literatuře 19. a 20. století“ (19. – 21. dubna) a workshop na téma „Šoa v literatuře, divadle a filmu ve střední Evropě“ (21. – 22. června). Na rok 2013 pak CŽS ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci připravuje konferenci k 400. výročí úmrtí pražského židovského historika, matematika, astronoma a astrologa Davida Ganse.

Kromě českých studentů otevře CŽS i další možnosti studia pro zahraniční uchazeče, ať už se bude jednat o letní školy, či klasické jedno- či dvousemestrální studijní stáže. Tyto komerční aktivity CŽS zastřešuje zvláštní program Prague Jewish Studies, který je mimo jiné jedním z předpokládaných zdrojů financí pro CŽS. Další finance by pak kromě fakultního rozpočtu měly plynout také z nejrůznějších grantů včetně mezinárodních nadací.

CŽS uvítá dotazy zájemců o studium či účast na plánovaných konferencích a workshopech na e-mailu: marcela.zoufala@gmail.com.


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář