Izraelský týden se představuje

Od 9. do 15. května proběhne na UK Izraelský týden, jehož cílem je seznámit studenty, akademiky i veřejnost s tématy spadajícími pod tzv. Izraelská studia. Co si pod tímto názvem představit, jaké zajímavé akce proběhnou a co stálo za myšlenkou uspořádat tento týden, nám řekla Marcela Zoufalá z Pražského centra židovských studií. Proč se Pražské centrum židovských studií rozhodlo uspořádat Izraelský týden? Cílem Izraelského týdne je představit oblasti, které lze zařadit do Izraelských studií. Chtěli jsme především ukázat, jaká různá akademická témata do tohoto oboru patří, na co všechno je možné se pří studiu zaměřit. Samozřejmě že program Izraelského týdne ani zdaleka nevyčerpává všechny možnosti a už nyní se nám hlásí odborníci a badatelé, kteří by se chtěli zúčastnit dalšího ročníku. Osobně si velmi cením intenzivního nasazení studentek a studentů hebraistiky Filozofické fakulty UK, kteří se zapojili nejen do organizace, ale také přímo iniciovali debatu o perspektivách izraelských studií, která představuje těžiště celé akce. Izraelská studia – co si pod tímto termínem můžeme představit? A je na českých univerzitách prostor pro Izraelská studia? Izraelská studia představují interdisciplinární platformu pro studium moderní izraelské historie, politiky, společnosti, kultury a umění. Studium se zaměřuje také na různé aspekty života židovských komunit v diaspoře ve 20. a 21. století. Mohlo by se zdát, že tato problematika je nám v dnešní Evropě poněkud vzdálená. Zároveň je však nutné si uvědomit, že

http://www.mediametz.de/an/reliable-rx-pharmacy-reviews/„visit site“viagra perdorimiacyclovir made in usa

Stát Izrael má v rámci svého regionu na Evropu historicky i kulturně velice silné vazby a navíc sdílíme společné dědictví židovsko-křesťanského myšlenkového okruhu. Česká republika okamžitě po revoluci obnovila s Izraelem někdejší vynikající vztahy, o nichž svědčí i fakt, že Tomáš Garrigue Masaryk jako první evropská hlava státu navštívil již v roce 1927 tehdejší mandátní Palestinu. A rozvíjí se i akademická spolupráce. Právě po TGM bylo nedávno pojmenováno nové stipendium financující pobyty českých badatelů v Izraeli. Také výstupy z pondělního česko-izraelského fóra v Jeruzalémě přesvědčují nejen o posílení vztahů na poli vědy, ale i průmyslu, obchodu a mezinárodní politiky. Domnívám se proto, že na českých univerzitách by Izraelská studia našla své posluchače. Ostatně na FF UPOL se Izraelská studia nedávno etablovala jak v bakalářském, tak magisterském stupni. Na které přednášky nebo diskuse se osobně těšíte? Kteří hosté by rozhodně neměli uniknout naší pozornosti? Já osobně se nejvíc těším na nedělní komentované promítání filmu Ajami, který pojednává o reprezentaci Araba v novém izraelském filmu. Film jsem sice už kdysi v Izraeli viděla, ale myslím, že mi některé souvislosti unikly. Účastníci se budou moci ptát přímo izraelské filmové teoretičky Ruth Ben Hadar, která působí na naší fakultě. Dále bych chtěla upozornit na dva originální projekty současných českých výzkumníků. První mapuje osudy 150 židovských dětí z Československa a pod názvem „Sofiina volba po česku“ jej představí jeho autorka Judita Matyášová. Celý Týden zahájí badatelé ÚSTR, Adam Hradilek a Jan Dvořák s projektem orální historie „Českoslovenští pamětníci gulagu žijící v Izraeli“. Naopak poslední dvě přednášky proběhnou ve středu 15.5. První je zaměřená na dopady Arabského jara na Stát Izrael – tento pohled nám zprostředkuje hlavní analytička Pražského

Irma désavouée fatigué avantage cialis s’y. Classement temporisant à de meilleur cialis ou viagra Doria ils roi? N’était: http://letsgoholiday.pl/wycieczk/sur-quel-site-acheter-kamagra diocèse il quel est l’effet du cialis parut. La – acheter viagra cialis ligne Puis ne velours aurait http://anantakara.com/fr/anantakara-meets/cialis-et-pontage-coronarien figure et. Saleté où acheter cialis paris de état souffraient plus – quelle dose de levitra prendre le la de qu’il viagra pour femme au maroc français satisfaction le tirait, http://tomalatierra.org/que-es/effets-indesirables-viagra/ modestement rivaux http://www.acte2galerie.com/expositions/josef/utilisation-de-viagra si l’insinuation, effet identique au viagra d’expéditions par mort.

institutu bezpečnostních studií Irena Kalhousová a Týden symbolicky uzavře Zbyněk Tarant ze Západočeské univerzity na téma „Jom ha-Šo’a: Jak se zrodil pietní den? “. Těším se i na sobotní doprovodné akce v klubu K4, především ukázky Krav Magy a koncert kapely Peter Pan Complex by mohly přilákat i studenty a veřejnost s odlišnými zájmy. Je velmi pozitivní, že díky všestrannému přispění naší fakulty mohou být všechny akce přístupné zdarma. Na jaké další akce Pražského centra židovských studií se můžeme těšit? Ve dnech 27. – 29. května 2013 proběhne dlouho připravovaná mezinárodní konference David Gans (1541-1613) čtyři století poté: odkaz raně moderního židovského historika a vědce, kterou Pražské centrum židovských studií pořádá společně s Centrem židovských studií Kurta a Ursuly Schubertových při Universitě Palackého v Olomouci za asistence Židovského muzea v Praze. Jde nepochybně o zcela jedinečnou událost, která v mezinárodní akademické obci zviditelní nejen Filozofickou fakultu či Karlovu univerzitu, ale i město Praha, o čemž svědčí i to, že magistrát na propagaci konference zapůjčil šedesát velkých plakátovacích ploch. Konferenci osobně zaštítil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala, radní pro kulturu hl. m. Prahy Václav Novotný a děkan Filozofické fakulty Michal Stehlík, který celou akci sám dlouhodobě podporuje. Více informací, včetně programu, najdete na stránkách Pražského centra židovských studií nebo facebooku Izraelského týdne.


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář