Den vědy

21. března proběhl na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Den vědy, který dal prostřednictvím přednášek a workshopů příležitost studentům k ochutnávce z jiných oborů, a nejširší veřejnosti zase možnost nahlédnout pod pokličku výuky a bádání na fakultě. „Dnem vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze chceme především ukázat, že humanitní vědy ani dnes neztratily nic ze svého tvůrčího potenciálu,“ říká profesor Ivan Šedivý, proděkan pro vědu a výzkum FF UK. Podle něj mají humanitní vědy především zůstat součástí veřejného prostoru, kam výsostně patří. „To je ostatně i základní princip fungování naší fakulty jako takové: otevřenost.“ Přednášky a interaktivní dílny probíhaly po celý Den vědy na hlavní budově FF UK a dělily se tematicky do několika sekcí. Prostor pro své prezentace dostali přední odborníci v nejrůznějších oborech. V sekci Vidí věci jinak vystoupil například přední teatrolog profesor Vladimír Just, který se zamýšlel nad úlohou divadla a jeho zkoumání v dnešní době. Podle něj je zapotřebí stále nově redefinovat, v čem je divadlo nezastupitelné a v čem je jeho jazyk nepřeložitelný. Pokrok techniky totiž rozhodně úlohu divadla nezahubí, pouze ji mění. Teatrologie jako obor by měla divadlo zkoumat především v mezioborové perspektivě a v kontextu, bez nějž se žádné představení neodehrává. Na analýze inscenovaných procesů pak profesor Just ukázal možnosti aplikace teatrologického aparátu a terminologie i na jiné sféry života, především na politické dění. Ve stejné sekci bylo možné vyslechnout dále například přednášku známého překladatele díla Wiliama Shakespeara, profesora Martina Hilského na téma Geneze zla:

priligy reviewcialis and flomax togethercytotec pill malaysia

Shakespearovi padouši. V další sekci nazvané Mladá věda přednášel například doktor Radek Skarnitzl, zabývající se ve svém příspěvku mírou identifikovatelnosti mluvčího ze záznamu telefonátu. Doktor Pavel Sládek zase mluvil o historii židovských studií u nás i ve světě a o obtížích, které se k zavádění tohoto oboru vázaly. Ve třetí sekci s názvem Hravá věda jednoznačně upoutala pozornost přednáška profesora Petra Bílka. Ten se zaměřil na vývoj zobrazování postavy vědce v českých filmech 20. století. Prostřednictvím ukázek z filmů počínaje Bílou nemocí z 30. let, přes Vynález zkázy z let padesátých až po Pane, vy jste vdova nebo Vrať se do hrobu ze 70. a 80. let předvedl profesor Bílek plejádu vědeckých typů. Zpodobňování vědce ve filmu se zřejmě liší od čisté nápodoby typického vědce ve skutečném světě, ať už jde o obraz vědce seriózního, šíleného a zkázonosného, či směšně potrhlého. Zatímco rané filmy se zabývají mocí vynálezu a jeho možným zneužitím, kterému vědec neumí čelit, přibližně od 60. let se objevuje spíše karikatura vědce odtrženého od reality a zesměšňěného. Kumulaci veškerých takových klišé bychom nalezli ve filmu Tajemství hradu v Karpatech. Normalizační filmy pak mají humanitní vědce za původce neklidu a manipulátory; pozitivními postavami se stávají spíše přírodovědně zaměření „kluci z laborky“ jako v Případech majora Zemana. Mizí zde i jakýkoli půvab směšnosti vědce ze straších filmů a zlepšení světa se přenáší na bedra funkcionáře nebo obyčejné „ženy za pultem“. Zvláštní oddíl Dne vědy nesl název Podporujeme vědu. Tato sekce se zabývala možnostmi čerpání finančních prostředků na vlastní projekty, mezinárodní vědeckou spoluprácí i efektivními rešeršemi v databázích, e-časopisech a e-knihách. V odpoledních hodinách se odehrála také podnětná debata na téma Hodnocení vědy v ČR – Minulost a výhledy. Pozvání ke kulatému stolu přijal hlavní poradce premiéra ČR pro vědu a výzkum a zároveň člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace profesor Petr Fiala, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar a vědecký pracovník AV ČR a dlouhodobý účastník debat o metodice výzkumu v ČR doktor Jiří Rákosník. Celou diskusi moderoval děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy docent Michal Stehlík. Mezi přednáškami měli návštěvníci možnost zakoupit knihy z vydavatelství FF UK se slevou 25%. (Tyto knihy je možné zakoupit i mimo Den vědy se slevou 15% v Centrální knihovně FF UK po předložení platného průkazu studenta nebo zaměstnance fakulty.) V budově fakulty byla také zahájena výstava s názvem Moderní věda na moderní fakultě, představující formou plakátů jednotlivé základní součásti FF UK, jejich badatelské zaměření i konkrétní aktuální projekty. Výstava potrvá do 6. dubna.


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář