Více peněz, prosí děkani filozofických fakult

Mirek Topolánek

Přímo premiéru Topolánkovi zaslali děkani všech osmi českých filozofických fakult dopis, ve kterém kritizují přístup Rady pro výzkum a vývoj ke společenským a hlavně humanitním vědám. Klesající investice a přezíravý postoj k „měkkým“ vědám můžou způsobit odborné i etické problémy české společnosti.

Kritický dopis zaslali Topolánkovi po svém setkání v Pardubicích 24. října. V tiskové zprávě děkani uvádí tři hlavní problémy: vyjmutí společenských a humanitních věd z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, dále že částky na udělování grantů v oblasti humanitních věd se každoročně snižují a nakonec to, že největší váha v hodnocení fakult se začíná přikládat publikacím zveřejněným v impaktovaných časopisech, kde mají tyto vědy velmi omezenou publikační platformu.

V dopise se děkani-filozofové pozastavují i nad tím, že ve vládní Radě pro výzkum a vývoj není údajně žádný zástupce humanitních věd. Obdobně jim chybí zastoupení v Odborné komisi pro společenské a humanitní vědy.

Tato tvrzení jsou však nepřesná. První místopředsedkyně rady Miroslava Kopicová vystudovala andragogiku na FF UK a další významný člen je Petr Matějů, profesor brněnské sociologie. „Ti dva ale nejsou zrovna typickými zástupci humanitních věd,“ kontruje Michal Stehlík, děkan FF UK a jeden z hlavních signatářů dopisu.

Odborná komise má také zástupce příslušných věd, např. hned tři z Fakulty sociálních věd: Tomáš Cahlík (makroekonom), Bořivoj Hnízdo (politolog) a Svatava Raková (historička). To však Stehlíkovi nestačí, rád by viděl více zástupců oborů jako etnologie, filozofie či historie.

Ve sporu jde však především o postavení humanitních věd obecně. Tak to vidí např. Ján Říha, student politologie na FF UK a zástupce univerzity ve Studentské komoře Rady vysokých škol: „Je nebezpečné připustit, aby jediným kritériem úspěšnosti byla schopnost vytvářet zisk či jinou kvantitu. Měli bychom se ptát, co potřebujeme více: dobré občany, nebo vysoký přírůstek HDP?“

ilustrační foto: che, Czech Wikipedia

Související článek
Děkani premiérovi: nepodceňujte společenské vědy! (Sociál)


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3,33 out of 5)
Loading...

Napsat komentář