Filozofové oběd v menze nestíhají

Během února proběhl na FF průzkum mapující názory studentů na menzy a bufety. Překvapivá třetina dotázaných kantýnám neholduje. Tohoto faktu si je vědomo i vedení Kolejí a menz UK. Jejich kapacity zdaleka nejsou plně vytížené. Více filozofů by přivedla chutnější jídla a vstřícnější rozvrh. Ceny tentokrát problémem nebyly.

Studentů jsme se ptali, jestli chodí do menz, zda využívají služeb bufetů a jsou-li se vším spokojeni. Z 94 dotázaných studentů jich překvapivě mnoho do menz vůbec nechodí či nikdy nechodila – dohromady jich je 34.

Skutečnost, že by menzy přivítaly větší zájem strávníků, potvrdilo i vedení Kolejí a menz UK ve svém oficiálním vyjádření: „Výrobní kapacita menz není plně využívána a lze obsloužit větší počet studentů.“

Proč filozofové nejedí v menzách? Většina z nich se shodla na tom, že jíst tam nestíhají, a to kvůli rozvrhu. Dalším se nechce a přibližně stejný počet dotázaných uvedl, že jim jídlo v menzách nevyhovuje. Jen pro malou část studentů je stravování v menzách příliš drahé.

Studenti, kteří naopak mají se stravováním v menzách zkušenosti, hodnotí nabízené služby převážně kladně. Na otázku, co by se mělo podle jejich názoru nejspíše změnit, se většina z nich shodla na samotném jídle, jeho kvalitě, chuti a v neposlední řadě také na velikosti porcí; ty hodnotí studenti jako příliš malé.

Podle ankety se ani bufety vysvědčením s vyznamenáním chlubit nemohou: více než třetina dotázaných nad nimi vyjádřila svou nespokojenost. Nutno ale dodat, že zbylí dotázaní proti bufetům nic nenamítají. Nejlépe je hodnoceno chování personálu a otevírací doba, naopak nejraději by studenti změnili ceny jídel a rozšířili nabídku pokrmů.

Co si myslí studenti

„Platón je nejhorší… v Celetný to jde, ale taky nemůže člověk jíst pořád smažák s hranolkama, že?“
„Je dostatečně možností na to, aby si člověk vybral, s FF to nemá mnoho společného, tam se chodí studovat, ne jíst.“
„V půl jedné už není polívka, v jednu už polovina jídel, některé dny je skutečně vybráno do mrtě téměř všechno…“
(vybráno z dotazníků náhodných studentů)

Podle vyjádření Ředitelství kolejí a menz si studenti na nabízené služby nestěžují. Podobně se vyjádřila i paní Belskava, která odpovídá za chod bufetu U Platóna. Když jsme se jí zeptali, jestli jsou studenti spokojeni, či zda vyjadřují nad chodem bufetu své rozhořčení, odpověděla, že studenti žádné připomínky nemají a že nespokojenost najevo nedávají.

Mnozí z nás, ne-li většina, si ale dobře vzpomínáme na rok 2004. Tehdy se nevole nad chodem bufetu U Platóna projevila v rekordním počtu stížností zaznamenaných Studentskou radou. Byly to především otevírací doba a kvalita jídla, popř. jeho nedostatek, co studentům vadilo; pomyslnou poslední kapkou bylo ale zavedení plastového nádobí v bufetu. SR tehdy uspořádala bojkot, díky němuž se dosáhlo alespoň jeho stažení. „Od té doby se stížnosti v intervalech vracejí,“ říká Patrik Eichler, člen Revizní komise SR. Určitou kuriozitou je nespokojenost s obrazem, který U Platóna visí.

Změna je možná, ale lze o ní mluvit jen výhledově

Že bufet může být výhodný pro studenty, aniž by na tom majitel tratil, dokazuje brněnské Krmítko Vladimíra Tůmy. Ten už od roku 2000 nabízí studentům brněnské MU stravování. O něco později zřídil Tůma bufet Krmelec. Otevírací doba je tu 7.00 – 20.00. Na otázku, zda se o stravování studentů lépe postará univerzita, či soukromník, Tůma odpovídá: „Určitě soukromník, protože se jedná o typický outsourcing. Proč by univerzita měla prostřednictvím své komplikované agendy veřejnoprávní instituce zajišťovat kafe, bagety a limonádu? Soukromník je flexibilnější, pohotovější. Univerzita má svázané ruce.“

Zajímali jsme se o to, jaké změny můžeme čekat u nás. V Právnické menze, která je studenty FF nejnavštěvovanější, „Připravují Koleje a menzy ve spolupráci s vedením univerzity a MŠMT vypsání výběrového řízení na dodávku moderního stravovacího softwaru, který by umožnil rozšířit nabídku jídelníčku a usnadnil placení za odebrané jídlo. KaM plánují zavedení moderního způsobu prodeje od září 2007.“

Od roku 2004 by se prý i U Platóna nebo v jeho těsné blízkosti měla nacházet Kniha přání a stížností. Ví se o ní málo, ale přeci jen nabízí určitý prostor pro vyjádření. Či spíše by nabízet měla. Spoluautorka článku se v bufetu prošla a pátrala i v jeho okolí, ale knihu nenašla. Je možné, že pokud tam nyní je, někdo do ní tehdy zrovna psal. Anebo že by vůbec neexistovala?

Situace na FF UK moc nadějí do nejbližší budoucnosti nedává. Ačkoliv by fakulta ráda zajišťovala vysokou úroveň služeb bufetu, změn se nejspíše dočkají až nynější prváci či druháci. „Současná smlouva vychází ze skutečnosti, že nájemce na své náklady provedl rekonstrukci, kterou předplatil nájem na sjednanou dobu (2011). Dřívější ukončení nájemného vztahu by nutně předpokládalo vypořádání obou stran,“ uvedl děkan fakulty Michal Stehlík.

A tak jediným řešením, budeme-li chtít změnit chod našeho „domácího“ bufetu, je, zdá se, aktivita samotných studentů.

Hana Ondráčková (ČJL-GER)
ondrackova@ukmedia.cz
Václav Stůj (ISK)
stuj@ukmedia.cz


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Napsat komentář