Studenti se obávají vyslovit své stížnosti přímo

Anonym V souvislosti se dvěma anonymními listy svolala 29. 3. ředitelka ÚČJTK Alena Macurová schůzku se studenty bohemistiky. Kromě stížností na průběh posledních zkoušek z morfologie a syntaxe se řešila omezená nabídka povinně volitelných seminářů a přechod k strukturovanému typu studia.

„Po přečtení anonymních dopisů jsem nabyla dojmu, že studenti trpí a chtějí mnoho věcí říct,“ uvedla Macurová. Tuto její domněnku však počet přítomných studentů, resp. studentek (pět dívek), spíše vyvracel. Nízká účast mladých bohemistů opět potvrdila obavy či nezájem studentů vyslovit své stížnosti a připomínky přímo a otevřeně.

Jedním z hlavních bodů diskuze byl průběh zkoušek prof. Uličného, který se ze sezení ze zdravotních důvodů omluvil. Přítomné studentky viděly největší problém v konání zkoušek z morfologie a syntaxe Spolupráce se studenty pro mě představuje zdroj inspirace. „Dohlédnu na to, aby zkoušky z morfologie a syntaxe nebyly vypisovány v jeden den a aby na ně bylo možné přihlásit jen přijatelný počet studentů,” slíbila ředitelka ústavu.

Další připomínka se týkala povinně volitelných seminářů. Studentky negativně hodnotily jejich chudou nabídku. Macurová odpověděla: „Pracovníci byli do jisté míry determinováni finančně.“ Robert Adam, jeden z vyučujících ÚČJTK, k tématu podotkl: „Způsob financování, který vedl k rozhodnutí omezit spolupráci s externisty a který mj. ztenčil i nabídku seminářů, končí a měl by být nahrazen jiným.“ Zatím se však neví, jak bude nový systém financování vypadat.

Studentky dále upozornily na komplikace, které jim při sestavováním rozvrhu nepestrý repertoár povinně volitelných předmětů způsobuje. „Problém je myslím v tom, že v pátek tady není ani jediný volitelný seminář, ve čtvrtek jeden a ve středu probíhají tři paralelně. Když jsem vyřadila z rozvrhu ty, které se mi kryly, zbyly mi buď ty, na které jsem už chodila, nebo takové, o které nemám zájem,“ vysvětlila jedna ze studentek. Adam přiznal, že sestavování rozvrhu vychází především z požadavků vyučujících. „V pátek jsou ochotni učit dva,“ dodal.

Na konec přišla otázka změn spojených s přechodem ke strukturovanému studiu. „V souvislosti s tím, že se jedná o bakalářský studijní program, který je ze zákona zaměřený prakticky, jsme došli k závěru, že historické disciplíny jsou pro praxi méně užitečné než disciplíny synchronní. Studijní plán je jakoby převrácený, je v něm pouze předmět, který se jmenuje Historické kořeny dnešní češtiny, aby člověk získal vhled do problematiky,“ shrnula nejdůležitější informace Alena Macurová.

Veronika Kloboučková (ČJL-SVE)
ainnikki@seznam.cz


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář