Rubrika 'Téma'

Užívání oborové knihovny je pokračováním výuky

Během několika týdnů diskuse o knihovnách FF UK se leccos vyjasnilo a změnilo a vše nasvědčuje tomu, že hledání optimálního řešení pokračuje. Naše prvotní námitky se vztahovaly hlavně k možnému soustředění knihovních fondů FF UK do ústřední knihovny. Teď již víme, že k něčemu takovému dojít nemá, ostatně ani dojít nemůže, bránily by tomu kapacitní možnosti.

Fejeton: Opožděné České dráhy

ilustrace Každá sranda jednou končí. Přežít pár měsíců přednášek (rozuměj podepírání hlavy a kochání se výhledem na Hradčany) a potom nějaké zkouškové období, no drazí, to dnes už umí každý. Ale koho z nás napadlo, jaká hrůza nás čeká potom. Dva měsíce prázdnin. Dva měsíce plné závislosti na dopravních podnicích. ČD a ČSAD. Horor a hrůza. Krev a pot.

Fejeton: Prima zkoušková sezóna

Obvykle se má za to, že nejvhodnějším časem pro odbytí depresí je podzim. Žádné jiné roční období ve vás nepohostí smutek s tísní tak štědře. Podzim pro vaši nevítanou návštěvu vše starostlivě přichystá – nížící se strop soumraků, malomocenství stromů vyvedené vichrem na odiv… Ale opravdu žádná jiná sezóna nedokáže posloužit kvalitními smutky?

Bude rektora opět „volit“ krajský tajemník?

Ministerstvo školství připravuje změnu v řízení vysokých škol. Uvažuje se omezení pravomocí akademických senátů a volbě rektorů prostřednictvím zástupců firem a regionálních samospráv.

Studentům nedávejte nic

peníze Jak jsme se konečně dočkali a máme prospěchová stipendia, mohlo se radostně rozléhat chodbami Filozofické fakulty. Leč nestalo se tak, neboť není důvodu k jásání. Existuje totiž hned několik důvodů, proč se ukazuje vyplácení prospěchových stipendií jako nesmysl.

Fejeton: eMTýVý v české redakci

Klasický jarní zážitek studenta FF. Zvonek nezazvoní, ale profesor zaklapne desky, student neuvěřitelně rychle sbalí poznámky, tužku hodí do tašky a letí ze třetího patra do Celetné. Čas na přesun? Pět minut.

Nemáte vlastní hospodu? Založte si ji!

Kdysi jsem chtěl být popelářem. Gymnázium jsem opouštěl s vidinou, že se stanu psychoterapeutem. Vystudoval jsem politologii. Dnes jsem kavárníkem na FSS MU.

Fejeton: Marné čekání u kopírky

Potřebujete okopírovat dvě stránky. Ty, bez kterých se prostě neobejdete. Knihovnice vám publikaci ochotně půjčí a vy se s úsměvem vypravíte k nejbližší kopírce. Je poledne, všichni na obědě, za chvíli budu zpět. U nejbližší kopírky skutečně nikdo není. V duchu si gratulujete. Jenže jakmile se přiblížíte, všimnete si oranžového světýlka, které do šera chodby hlásí: „Nefunguju!“

Hlas lidu zaznívá podezřele často

Různé lidové ankety, ať už se jedná o parlamentní volby, Největšího Čecha či Česko hledá SuperStar, mohou dobře pobavit, ovšem stěží mohou být brány jako zdroj relevantních informací. Podobné je to se statistikami, které většinu skutečností redukují na čísla a rozdělují je do několika nepříliš padnoucích škatulek. Také pravidelně se objevující hodnocení škol nemají pro soudného člověka žádnou výpovědní hodnotu. Školy nejsou továrny a nevycházejí z nich výrobky. Jejich kvalitu tedy nelze měřit.

Mladým bohemistům chybí zkušenost s literaturou

Kdesi jsem se veřejně vyjádřil, že úroveň nově příchozích studentů češtiny na FF UK se v posledních letech dosti snížila. Nemyslil jsem tím, že by byli od přírody blbější než jejich předchůdci; chybí jim ale přirozená zkušenost s literaturou, s kulturou a snad i s rozuměním textům obecně. Chybí jim schopnost o textech uvažovat a své soudy formulovat. Na vině ovšem nejsou oni sami, ale zcela markantní selhávání střední školy jako instituce, která by jim tyto schopnosti a dovednosti měla zprostředkovat.

Pages: Prev 1 2 3 4 5 6 Next
Pages: Prev 1 2 3 4 5 6 Next