Ondřej Žíla – Poválečná Bosna a Hercegovina: „Témata jako jazyk, komunikace, či v případě této země spíše nekomunikace, jsou klíčová.“

Rozhovor s PhDr. Ondřejem Žílou, absolventem historie na FF UK a geografie na PřF UK. Ondřej Žíla působí od roku 2008 na půdě FF UK, kde vyučuje v rámci Ústavu slavistických a východoevropských studií a Katedry jihoslovanských a balkanistických studií. Letos byl jedním z přednášejících na Dnu vědy.

Váš příspěvek nesl název Poválečná Bosna a Hercegovina: Země v začarovaném kruhu, mohl byste jej čtenářům trochu přiblížit?

Od podpisu mírových dohod v Daytonu, které ukončily krvavý občanský konflikt v Bosně a Hercegovině v letech 1992–1995, uběhlo letos v listopadu již sedmnáct let. V průběhu tohoto období Západ usiloval o rekonstrukci etnicky heterogenního společenství a opětovné vybudování důvěry ve vzájemné soužití mezi tamním obyvatelstvem. Z válkou rozvrácené země měl být utvořen učebnicový příklad úspěšného mezinárodního úsilí o poválečnou obnovu. Zatímco fyzické stopy válečné destrukce pomalu mizí, příčiny, kvůli nimž se konflikt rozhořel, se odstranit nepodařilo. Země tak zůstává ochromená stejně, jako v okamžiku parafování mírových smluv v roce 1995.

Proč jste zvolil právě toto téma?

Dlouhodobě se vývojem poválečné Bosny a Hercegoviny zabývám a považuji za důležité a podnětné o společenském vývoji v této zemi referovat.

Jak souvisí s hlavním tématem Dne vědy 2013 – Člověk, jazyk a komunikace?

Domnívám se, že v poválečné Bosně a Hercegovině jsou témata jako jazyk, komunikace (či v případě této země spíše nekomunikace) a odlišné vnímání identity klíčová.

Otázka na odlehčení, která zajímá mnoho studentů: jste nervózní před svým příspěvkem? (Máte nějaké rady, tipy, nápady či způsoby, jak případnou nervozitu zvládnout?)

Před začátkem své přednášky lehkou nervozitu samozřejmě cítím, po zahájení však naštěstí většinou rychle opadá.

 

Zde se můžete seznámit s programem přednášky.

A zde naleznete její videozáznam.

Na stránkách Dne vědy naleznete letošní program, veškeré informace o přednáškách a přednášejících a videozáznamy přednášek.

Foto: Ondřej Besperát


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář