Jeho Svatost dalajlama zavítal i na Filozofickou fakultu

Zdroj: ČTK.

Jeho Svatost dalajlama.

Na konferenci pořádanou nadací Forum 2000 přijely do Prahy i tentokrát přední světové osobnosti – politici, disidenti, laureáti Nobelovy ceny míru, a dokonce i tibetský duchovní vůdce. Na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy hovořili u kulatého stolu na téma současného stavu demokracie a lidských práv v Asii a všichni podepsali také společnou deklaraci. Pozornost byla přirozeně nejvíce upřena k Jeho Svatosti dalajlamovi, který strávil v Praze celkem tři dny. Jeho program zahrnoval i beznadějně vyprodanou přednášku v Kongresovém centru o hledání štěstí v nejistém světě.

Kulatý stůl

„V poslední době je nárůst hospodářského rozvoje a síly Asie středem značné mezinárodní pozornosti. Velmi málo významu a pozornosti je však bohužel věnováno odsouzeníhodnému stavu lidských práv v mnoha oblastech Asie. V Číně, Severní Koreji, Íránu, Sýrii atd. vidíme v oblasti lidských práv stagnaci či dokonce změnu k horšímu. Proto je rostoucí pragmatické ticho motivované ekonomickými zájmy některých bohatých západních zemí pro nás zdrojem velkého znepokojení,“ stojí mimo jiné v Pražské deklaraci podepsané účastníky konference.

Této debaty, která proběhla na téma současného stavu demokracie a lidských práv v Asii 11. prosince ve velké aule Filozofické fakulty, se kromě Jeho Svatosti dalajlamy zúčastnily i další osobnosti světového významu. Zazněly zde výzvy k vzájemnému respektu a k přesunu důrazu z ekonomických zájmů k duchovním hodnotám. Jedině tak nebudou přehlíženy lidské bytosti a jejich práva. Podle hostů kulatého stolu je třeba najít cestu k tržnímu hospodářství, ve kterém můžeme zůstat lidmi. Konkrétně se mluvilo především o Číně a Barmě.

Jak uvedl čínský disident Jianli Yang, v Číně existuje obrovská propast mezi životní úrovní různých vrstev. 70 % národního bohatství je pod kontrolou 0,4 % obyvatel. Tato neuvěřitelná čísla oddělují zkorumpovanou elitu, která si chce za každou cenu udržet své postavení, od masy utlačovaných a chudých dělníků. Jianli Yang byl v roce 1989 svědkem masakru na náměstí Nebeského klidu, strávil pět let ve vězení za údajnou špionáž a je významným aktivistou. Mimo jiné také podepsal manifest čínských intelektuálů usilujících o politickou reformu v Číně, tzv. Chartu 08. Vyjádřil osobní víru v demokratizaci Číny, jejíž současný stav je neudržitelný, a vyzdvihl úlohu čínského disidenta Liu Xiaobo, na jehož počest se konference konala. Ten právě před rokem obdržel Nobelovu cenu míru, avšak dodnes se nachází v čínském vězení.

Také Jeho Svatost dalajlama mluvil o rostoucích rozdílech v blahobytu čínských obyvatel a dalších vnitřních problémech země, které se politici snaží pouze zakrývat prostřednictvím represe. Svými nedemokratickými postupy však rozvoj země nepodpoří, a to ani ten ekonomický. Čína podle něj potřebuje dodržování lidských práv, svobodu slova, vládu práva a vůbec více demokracie. Jen tak bude odstraněn strach a nedůvěra vůči systému této země a ta bude moci získat respekt, který si její lidé zaslouží.

V podobném duchu se nesla i vystoupení bývalého francouzského ministra a zvláštního vyslance OSN v Kosovu Bernarda Kouchnera, íránské právničky a nositelky Nobelovy ceny míru Shirin Ebadi i posledního žijícího účastníka navrhovacího procesu Všeobecné deklarace lidských práv, francouzského diplomata Stéphana Hessela. Zrovna den před konáním kulatého stolu jsme si připomínali již třiašedesáté výročí vzniku této významné listiny, podle níž mají všichni lidé právo na svobodný život zbavený strachu a nouze, přičemž tato práva jsou nedělitelná a univerzálně platná. Míra neustálé aktuálnosti apelu vyjádřeného ve Všeobecné deklaraci je až zarážející.

Václav Havel a Forum 2000

Tradici pražských konferencí Forum 2000 založil v roce 1997 Václav Havel společně s laureátem Nobelovy ceny Eliem Wieselem a filantropem Yohei Sasakawou. Témata konferencí se týkají především procesu globalizace, lidských práv, mezináboženského dialogu a světových konfliktů, souvisejících s etnickými, kulturními či ideologickými rozdíly.

Václav Havel se této debaty nemohl zúčastnit kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu a jeho prohlášení tak přečetl ředitel Fora 2000 Oldřich Černý. Všichni zúčastnění hosté vyjadřovali nad nemocí Václava Havla hluboké politování. Bylo zřejmé, že bývalého českého prezidenta vnímají jako skutečný symbol možné změny a nenásilného aktivismu. Jeho Svatost dalajlama se o něm dokonce vyjadřoval jako o osobním příteli a politování nad nepřítomností bývalého politika bylo možné zaslechnout i od mnohých mladých lidí, kteří se přišli na debatu podívat.

Přednáška Jeho Svatosti

Zatímco na půdě Filozofické fakulty účast studentů nepřekvapovala, nebývalá většina mladých lidí zaplnila tentýž den odpoledne i Kongresové centrum, kde se konala přednáška Jeho Svatosti dalajlamy o hledání štěstí v nejistém světě. Ohromný sál byl zaplněn do posledního místa a obsáhl na tři tisíce diváků. Ti se dočkali vždy usměvavého dalajlamy, který rozhodně nevypadal na věk, o kterém nezapomněl nejednou zavtipkovat. Přes všechny své životní nesnáze působil natolik vyrovnaně, že si člověk mohl jen stěží představit někoho povolanějšího k promluvě na toto téma.

Jeho hlavní radou bylo nehledat štěstí ve vnějších věcech jako je úspěch, moc či bohatství, ale sám v sobě. Budeme-li žít tak, abychom se za své činy nemuseli stydět, a budeme-li projevovat starost o druhé, můžeme žít šťastně. Na každé dění v našem životě se můžeme dívat z takového úhlu, který podtrhuje pozitivní aspekty věci, přičemž jako příklad uváděl tibetský duchovní vůdce svůj obdivuhodně optimistický náhled na vlastní situaci vyhoštěnce. Exil mu prý umožnil setkat se s mnoha lidmi, které by jinak nepoznal, a otevřel tak možnosti vzájemného obohacení a rozšíření si obzorů. Na otázku o účinnosti modliteb poté odpověděl, že modlitby přispívají k naší duševní vyrovnanosti, avšak potřebné jsou také, a především činy.


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář