Archiv: rok 2008

Panthéon – Sorbonne

Paříž, Paříž, Paříž!

Loňský rok jsem se rozhodla strávit dva semestry v Paříži. A ačkoli administrativa před odjezdem nebrala konce, nakonec jsem do „sladké Francie“ přeci jen odjela. První týden v Paříži jsem si připadala doslova jako na jiné planetě – nepatrná bytost uprostřed velké spousty cizích lidí, domů, věcí a zvuků…

Omluvy redakce za chyby v říjnovém čísle FFaktu

Redakce časopisu FFakt se omlouvá Kristýně Ulmanové za nepřiznání autorství v rubrice Zahraničák. Jak si jistě i méně pozorní čtenáři všimli, autorem příspěvku musí nutně být žena, nikoliv tedy podepsaný Michal Stein.

O možném zániku některých humanitních oborů

Přetiskujeme článek Petra Bílka analyzující situaci na jednom humanitním oboru naší fakulty (článek vyšel též v Britských listech a ve zkrácené verzi v A2). V reakcích bylo upozorněno na to, že ne všechna Bílkova tvrzení jsou úplně přesná (tak například jeden učitel na fakultě neživí 1,3 rektorátního úředníka). To je však pouze rozmělňování problému. Časopis FFakt vyzývá k diskusi nad tématem (ne)financování humanitních věd a jeho možnými důsledky. K tématu budeme přinášet další články.

Impakt faktor zřejmě nestačí

Děkanové českých filozofických fakult vyslovili ve své výzvě premiéru Topolánkovi znepokojení nad „přezíravým postojem k humanitním vědám“, který se podle nich projevuje zejména ve snižování objemu financí určených pro vysoké školy s humanitním zaměřením. A rovněž vyjádřili nesouhlas se způsobem hodnocení fakult, v němž je největší váha připsána publikování v tzv. impaktovaných časopisech.

Arabistika a sinologie nezaniknou. Dostanou 53 milionů korun

Vláda dnes schválila mimořádnou dotaci upadajícím oborům Filozofické fakulty. V dalších pěti letech by tak obory jako je arabistika, perština nebo sinologie měly dostat celkem 53 milionů korun. Prvních pět milionů dostane fakulta už pro letošní zimní semestr.

Sonda do života pracujících studentů: Škola základ života a práce šlechtí

Léto je pryč a s ním i podstatná část našich financí. Jak řeší studenti vysokých škol prázdná prasátka? Někteří pracují při studiu, jiní radši dřou o prázdninách a během roku se soustředí na studium. Mnozí pracují neustále. Jsou ovšem i tací, kteří se do práce zrovna nehrnou.

Konference – Protiraketová obrana USA v Evropě

Centrum globálních studií, společné pracoviště Filosofického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty UK v Praze, organizuje ve spolupráci s odborníky na dané téma a aktéry veřejných iniciativ konferenci

Protiraketová obrana USA v Evropě
Radar v ČR? Debata zastánců a odpůrců projektu

Jak seká latinu předseda Studentské rady?

Jan Odstrčilík, předseda SR

Potkáváte ho často, brázdí chodby fakulty a obyčejně má napilno. Možná ani netušíte, že ten záhadně usměvavý muž, který kolem vás prolétl, je předseda Studentské rady Jan Odstrčilík.

Jste na fildě noví? Chcete vědět o všem?

Fejeton: Spiknutí kopírek celého světa

Fejeton_kopirkyPokud si myslíte, že kopírky na Filozofické fakultě UK jsou svým ne-fungováním na světě jediné svého druhu, mýlíte se. Může to být pro vás zároveň útěcha, až budete stát nekonečnou frontu na jedinou funkční kopírku v celé budově.

Pages: Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
Pages: Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next