V zajetí vědy

Věda – systematická, racionální činnost, pomocí níž se snažíme získat výsledky, které by mohly být přínosem pro danou oblast bádání. Zdá se vám to složité, nezajímavé, ba dokonce nudné? Žádný strach, obraz zestárlého vědce zavřeného někde v laboratoři už byl (snad) vymýcen – dnes je status vědce naopak v módě, vždyť vědci jsou lidé jako všichni ostatní, a navíc jejich práce ovlivňuje celou společenskou strukturu. Alespoň se nás o tom snaží přesvědčit událost, která aspiruje na to stát se tradiční oslavou bádání všeho druhu – Den vědy na FF UK.

Ten se podruhé konal letos 17. dubna, a také tentokrát byl určen pro širokou veřejnost s cílem poukázat na to, že „na naší fakultě se jen ‚neučí‘, ale že jde o pracoviště s vysoce badatelským profilem, kde výuka i věda tvoří jeden celek,“ jak říká profesor Ivan Šedivý, proděkan pro vědu a výzkum FF UK. Program dne vědy byl stejně jako loni rozdělen do 4 oddílů (Vidí věci jinak, Mladá věda, Hravá věda, Podporujeme vědu), v jejichž rámci proběhlo vždy několik přednášek vztahujících se k ústřednímu tématu Člověk, jazyk, komunikace. Jakkoliv by se mohlo toto téma jevit tématem čistě filologickým, opak je pravdou. Což nám také dokázaly přednášky a workshopy pojednávající o logice, umělecké činnosti, životním prostředí či normalizaci. Celý program byl pak zahájen diskusí s názvem „My a oni: Vztahy mezi kulturami z mezioborové perspektivy“, která byla směsicí názorů a pohledů na problematiku globalizace.

Při bloudění po hlavní budově FF se mohli účastníci zastavit také u stánku s knižními i časopiseckými publikacemi Vydavatelství FF UK, kde mohli nakupovat s 25% slevou, popř. se zúčastnit slavnostního zahájení výstavy s názvem „Jazyk, písmo, interpretace“. Kdo zahájení propásl, bude mít možnost si expozici prohlédnout ve foyer hlavní budovy FF UK až do 17. května.

S Platónem až na Mys Dobré naděje

V rámci sekce Hravá věda se pod křídly Ústavu hudební vědy uskutečnila přednáška, díky které jsme měli možnost doputovat až do Jihoafrické republiky. Na tomto poučném a zajímavém výletě posluchače prováděl Mgr. Vít Zdrálek, etnomuzikolog a tajemník ÚHV, který posluchače stručně seznámil s oborem etnomuzikologie a pomohl jim vplout do tajů hudebně-etnografického výzkumu. Představil také jeden ze způsobů poznání, jež může být pro někoho lehce překvapující – a to poznání pomocí rozhovoru. Ten pro většinu z nás představuje onen pověstný denní chleba, ovšem zde byl představen v naprosto jiných souvislostech, díky nimž se tento běžný sociální akt najednou stal metodou, jež oběma (resp. všem) zúčastněným umožňuje dospět k určitému poznání. Předmětem rozhovorů, o kterých prezentace pojednávala, byla – jak jinak – hudba. Hudba jakožto jazyk, který zdaleka není tak globálně jednotný, jak by se nezasvěcenci mohlo zdát. Tento workshop pomohl osvětlit problematiku chápání a pojímání hudby v různých kulturách, které s tímto fenoménem zachází nejen v souvislosti se svými domácími tradicemi, ale také v návaznosti na vlivy, jež k nim v průběhu staletí a tisíciletí dorazily. Zdůraznění se dočkala také postava tazatele, který v rozhovoru rozhodně nehraje vedlejší roli, už jen proto, že se skrze něj odráží jeho vlastní osobnost a následně interpretace získaných informací. Mimochodem, rozhovory byly také praktickou součástí přednášky, do které se svými dojmy a poznatky přispívali také posluchači, a tak se mohl – obrazně řečeno – účastnit i Platón, jehož filosofický vliv byl z debat o onom poznání silně cítit. A tak jsme měli možnost podívat se s Platónem až na Mys Dobré naděje.

Foto: Ondřej Besperát


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Napsat komentář