Užívání oborové knihovny je pokračováním výuky

Během několika týdnů diskuse o knihovnách FF UK se leccos vyjasnilo a změnilo a vše nasvědčuje tomu, že hledání optimálního řešení pokračuje. Naše prvotní námitky se vztahovaly hlavně k možnému soustředění knihovních fondů FF UK do ústřední knihovny. Teď již víme, že k něčemu takovému dojít nemá, ostatně ani dojít nemůže, bránily by tomu kapacitní možnosti.

Důvody našich obav jsou zřejmé, archeologie patří k oborům výrazně závislým na obrazové dokumentaci. Samostatná správa knihovních fondů (včetně jejich doplňování) v rámci jednotlivých ústavů a kateder má ale i další pozitivní důsledky, např. podporuje ediční aktivitu.

Soustředíme-li se na Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, můžeme připomenout, že provoz knihovny je samozřejmě každodenní, i míst pro čtenáře všeho druhu najdeme zatím dost. Katalog knihovny je dostupný na webové stránce (http://uprav.ff.cuni.cz/). Podobně jako v ostatních srovnatelných knihovnách se ale u nás knihy nepůjčují a půjčovat nemohou. Provoz zajišťuje knihovnice, která mj. obstarává nákupy a výměnu. Práce má skutečně dost. Dosavadní diskuse ukázala, že tohle všechno souvisí s dlouhodobě utvářenou specifickou situací některých ústavů, která neodpovídá běžnému fakultnímu standardu. Naší povinností zůstává tuto „specifickou situaci“ dále rozvíjet (a dokončit například rekonstrukci zařízení knihovny).

I nyní ale jsou některé otázky otevřené. Uvažované podřízení třeba právě naší knihovnice „řediteli ústřední knihovny“ nadále považuji za nešťastný (protože neefektivní) nápad, nevhodná (protože neefektivní) by byla i centralizace akvizic. Jako dlouholetému radostnému uživateli nejrůznějších evropských knihoven mi připadá neuvěřitelný postulát, podle něhož by kniha měla cestovat za studentem.

Koncepce knihoven FF UK má naprosto zásadní význam pro FF UK jako školu a jako vědecké pracoviště. Dosavadní diskuse rozhodně nebyly jednoduché, sleduji v nich ale všestranný zájem o zlepšení naší společné situace. Mnohý z nás má v tomto příběhu nějakou vyhraněnou roli. S mou pozicí nutně souvisí jednoznačný důraz na rozvoj magisterského a doktorského studia (pro něž se užívání oborové knihovny stává pokračováním seminářů a konzultací), jakož i důraz na rozvoj FF UK jako prvořadého badatelského centra. Potom se ale v prvé řadě musíme starat o rozvoj ústavní knihovny. Mezi univerzitními knihovnami našeho oboru zaujímá dost výjimečné postavení, ostatně vždy byla důležitou součástí výhod pražského studia archeologie.

prof. Jan Klápště
Autor je ředitelem Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK
klapste[zavináč]arup.cas.cz


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář