UK bude učit běloruštinu

Na Ústavu slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se bude od začátku nadcházejícího akademického roku učit běloruština. O výuku tohoto východoslovanského jazyka žádali své profesory sami studenti slavistiky. Vedení ústavu jim vyhovělo.

„Běloruský jazyk bezesporu patří k evropskému kulturnímu dědictví. Jako odkaz Velikého Knížectví Litevského zaujímá čestné místo v rodině slovanských jazyků, které je dáno jeho starobylostí a čistotou. V dnešní době též bohužel patří mezi jazyky vážně ohrožené,“ psali studenti ve své výzvě k zavedení výuky běloruštiny na ÚSVS v únoru tohoto roku. Nyní od vedení pražské slavistiky přišla dobrá zpráva. Běloruština se v rámci Semináře východoevropských studií ÚSVS FF UK vyučovat bude. „Od akademického roku 2007/2008 bude realizován dvousemestrální jazykový kurz běloruštiny pro začátečníky pod vedením dr. Jurase Bušljakova,“ píše v oficiálním prohlášení vedoucí Semináře východoevropských studií Marek Příhoda.

Současný běloruský režim navázal na sovětskou tradici rusifikace – proto v dnešní době dochází k diskriminaci běloruštiny a znevýhodňování jejích mluvčích. Běloruština mizí z běloruských škol, úřadů, médií a každodenního užívání. Ochrana běloruštiny a běloruského národa je nedílnou součástí zahraniční politiky České republiky. Proto je zavedení její výuky na předním českém slavistickém pracovišti významným krokem směrem k jejímu zachování i důkazem, že Česká republika svou podporu běloruské kultury myslí opravdu vážně.

„Akademická půda FF UK velice citlivě vnímá problémy s (nejen) akademickou svobodou v nynějším Bělorusku. Výukou tohoto jazyka snad přispějeme i my malým dílem k procesu porozumění a užších vztahů se všemi demokraticky smýšlejícími lidmi v Bělorusku,“ dodává děkan FF UK Michal Stehlík.

Milan „Bolek“ Minařík


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář