Týden neklidu začíná

Jde pouze o školné? Jsou peníze hlavním problémem vysokých škol? Jak docílit úspěšné komunikace mezi politiky a akademickou obcí? Je možné navodit mezi nimi vzájemnou důvěru?  V neděli ve tři hodiny odpoledne se v Divadle Komedie konala úvodní debata Týdne neklidu organizovaného Iniciativou za svobodné vysoké školy. Debaty o vysokoškolské a kulturní politice se zúčastnili Michal Stehlík (děkan Filozofické fakulty UK), Jaroslav Anděl (umělecký ředitel Centra současného umění DOX), Dušan D. Pařízek (ředitel Pražského komorního divadla v Divadle Komedie) a David Jařab (umělecký šéf Pražského komorního divadla v Divadle Komedie).

Debatu zahájil herec Martin Finger přednesem vybrané pasáže z knihy Henryho Davida Thoreaua Walden aneb život v lesích, která ačkoliv byla napsána v 19. století, jasně ukazuje, že problém školství a jejího financování byl v té době stejně aktuální jako dnes, a že i tehdy byla důležitost vzdělání přecházena a opomíjena.

Nedostatek peněz a vzájemná nedůvěra

Jedním z témat, které debatě dominovalo, byly peníze, tedy to, jestli je jejich nedostatek opravdu největším zádrhelem současné situace ve školství. Podle děkana Filozofické fakulty Michala Stehlíka je hlavním problémem především vzájemná nedůvěra akademické obce vůči voleným zástupcům i volených zástupců vůči akademické obci. Možným řešením z hlediska akademické obce je pokusit se vysvětlit roli vzdělání (a tedy i roli akademické obce) i jeho společenský přesah. Jasné ne a lehký šok pro politiky v podobě Týdne neklidu by mohl být vhodný začátek. „Musíme promluvit aktivně a nahlas,“ přiblížil Michal Stehlík cíl celého týdne. David Jařab šel ještě dál. „Je možné, že nás strana volených zástupců možná ani vyslyšet nemůže, neboť hovoří jinou řečí, možná nám ani nerozumí nebo rozumět nechtějí. Musíme být intenzivní, hlasití a radikální, tento problém nesmí jen tak zapadnout. Musíme se všichni společnými silami pokusit o to, aby ministr Dobeš nadále ministrem nebyl, neboť jeho názory nejsou slučitelné s kvalitou školství.“

Michal Stehlík připomenul, že ani pak nesmí pominout tlak a nesmíme přestat debatovat a diskutovat, a přestože je možné, že nastane všeobecná skepse, musíme najít nějaké východisko, jak s volenými zástupci nadále komunikovat.

Místo diskuze evokovalo i paralely k divadelnímu prostředí: Jaroslav Anděl upozornil, že stejně tak jako je nedostatečné být ve dvojici umělec – divák pouze divákem pozorovatelem, a že se musíme do umění zapojit, tak stejně je tomu i ve dvojici politik – občan, a že i občan se zde musí debaty aktivně účastnit.  David Jařab navíc dodal, že ve společnosti převládá všeobecný strach z reforem, ať už se týkají čehokoliv, a že pokud je někde vidět snaha reformovat ze spodu, často se to stane záminkou pro likvidaci nebo přetvoření těchto institucí pro vládnoucí menšinu, a ve výsledku zde nedochází ke zdravé proměně, neboť jsou zde obavy z posunu a kroku dále. Podle něj je zde situace shodná jak u vysokých škol, tak v divadelním nebo celkově kulturním prostředí.

Pokřivený obraz medií

Diskutující se shodli na tom, že je třeba pozměnit obraz vyvolaný médii: jednak se tento konflikt netýká pouze placení školného, jde o mnohem širší perspektivu, jednak by se nemělo jednat pouze o protest ze strany studentů, ale všech občanů jako takových.

„Přestože je princip diverzifikace pro vysoké školy často bolestivý, je v současné chvíli zapotřebí. Je důležité oddělit jednotlivé školy od sebe a poukázat na klíčové rozdíly,“ připustil Michal Stehlík. Neuznává novou reformu právě z důvodu, že tento princip neobsahuje a že takové řešení, jaké přináší, tedy že v situaci, kdy je finančních prostředků ve vysokém školství málo, se vezme vysokým školám samospráva, není smysluplné ani účelné.

V publiku nezněly téměř žádné nesouhlasné projevy a skoro to vypadalo, že se všichni posluchači s  názory řečníků identifikují. O to zajímavější pak budou nadcházející diskuze v rámci Týdne neklidu, kde se bude veřejně debatovat s opoziční stranou, a jistě nejen odtamtud budou znít nesouhlasné názory. Pokud chcete, aby byl Váš názor slyšet, můžete se kdykoliv zapojit, například ve středu v 8:30 na náměstí Jana Palacha na tzv. diskusním ringu pro veřejnost. O nejdůležitějších momentech z Týdne neklidu Vás budeme každý den informovat.


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář