Téma: zavislost

Adiktologická ambulance UK


Většina závislých si problémy nepřizná

Pro studenty a zaměstnance vysokých škol byla letos zřízena adiktologická ambulance. Pracoviště jim má pomoci řešit problémy s užíváním návykových látek. Podle některých odborných studií jsou vysokoškoláci rizikovou skupinou. (Pokračování textu…)