Stipendijní program pro podporu přednáškové činnosti studentů a doktorandů FF na středních školách

Studenti magisterského a doktorského studia mají možnost získat stipendium na podporu své přednáškové činnosti, jejímž cílem by měla být prezentace fakulty a seznámení středoškoláků se zajímavými obory Filozofické fakulty UK.

Filozofická fakulta zaštiťuje v současné době 47 ústavů a kateder, z nichž některé nabízí až sedm studijních oborů. Přestože se mnohé obory snaží nalákat budoucí studenty na svou bohatou historii, vědecké úspěchy či slavná jména pedagogů, stále jich hodně zůstává pro potenciální uchazeče velkou neznámou. Žákům maturitních ročníků může při rozhodování o budoucím směřování jejich životů pomoci profil absolventů či výsledky studentského hodnocení výuky. Jedním z nejvýznamnějších faktorů při výběru budoucího směřování vzděláníchtivého maturanta však zajisté zůstává osobní setkání se studentem zajímavého oboru.

Co je cílem programu a jak se zapojit?

Právě za přispění studentů jednotlivých oborů mají být středoškoláci seznámeni s nabídkou kateder a ústavů Filozofické fakulty. Taková je alespoň představa skupiny pro propagaci fakulty, která za tímto účelem vyhlásila stipendijní program pro podporu přednáškové činnosti studentů a doktorandů FF na středních školách.
Jedná se o program, který aktivnějším studentům magisterského a doktorského studia nabízí možnost se pedagogicky realizovat, vyzkoušet si radosti a strasti přípravy přednášek a ještě si přivydělat. Nejedná se přitom o úplně mizivou částku. Za jednu přednášku, jejíž délka nesmí klesnout pod 45 minut, získá student 800 Kč v podobě dodatečně vyplaceného stipendia. Jestliže by se mělo jednat o více hodin v různých třídách, bude proplacena každá z nich ‒ tuto skutečnost je však nutné v žádosti o stipendium zmínit.
Podmínkou zapojení se do programu je studium magisterského či doktorského studia a odevzdání přihlášky, která by měla kromě údajů o střední škole, kde se akce uskuteční, a jména a kontaktu na vyučujícího, s nímž se student na přednesení svého výtvoru dohodl, obsahovat i téma a bodový rozpis přednášky a kalkulaci případných nákladů. Tato přihláška musí být podána nejméně 40 dní před plánovaným termínem přednášky (podává se na běžném formuláři pro účelové stipendium). O udělení stipendia následně rozhodne děkan na základě doporučení stipendijní komise. K proplacení stipendia je poté nutné doložit potvrzení o vykonané přednášce a odevzdat stručnou zprávu o průběhu akce ‒ obojí na studijní oddělení.
Přednáška by měla souviset s oborem, který přednášející studuje, v jejím závěru nesmí přednášející opomenout vyhradit čas pro rozdání propagačních materiálů FF UK a zodpovězení otázek týkajících se studia. S uskutečněním prvních přednášek se podle Mgr. Jakuba Jirsy, Ph.D., který je kontaktní osobou pro studenty hodlající se do projektu zapojit, počítá letos na podzim či v zimě.

Jak pojmout samotnou přednášku?

Z vlastní zkušenosti doporučuji při přípravě tématu i samotné přednášky nepřeceňovat všeobecný rozhled středoškoláků. Přestože se mezi nimi zajisté najdou mimořádně informovaní jedinci, většina zřejmě nebude mít o základních pilířích vašeho oboru nejmenší potuchy a to ani v případě, že by tyto základy měli podle výukových osnov znát. Do výkladu je proto dobré zahrnout i naprosto triviální informace a dostatečně často se ujišťovat, zda přítomní všemu rozumí.
Náležitý čas je vhodné si vyčlenit i pro samotnou komunikaci se školou. Mnoho vyučujících se snaží občas až příliš úzkostlivě dodržovat osnovy svého předmětu a neradi si do nich nechávají zasahovat. Pro přednášku je tudíž nejvhodnější období po uzavření klasifikace, těsně před nějakými delšími prázdninami apod. Nabízí se samozřejmě i možnost uskutečnění přednášky po skončení výuky. Sami si však ještě pamatujeme, jak poutavě či kontroverzně by téma muselo znít, aby vám dokázalo zajistit alespoň minimální účast.
Těm, kteří se nedají ani tímto odradit, přeje redakce FFaktu  mnoho úspěchů při přípravě i realizaci přednášky!


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář