Slovo děkana FF UK Michala Stehlíka

Vstupujeme do nového akademického roku 2012/2013, přičemž ten minulý byl v každém případě poměrně bouřlivý. Byli jsme především nuceni aktivně vstoupit do veřejného prostoru a upozornit jak na nekompetentnost vedení českého školství na čele s ministrem Josefem Dobešem, tak na nebezpečí takzvaných reforem v podobě nového vysokoškolského zákona. Na jedné straně bych nám přál, abychom nic podobného nemuseli zažít, na druhé straně ve mně zůstává přesvědčení, že s určitými návrhy na legislativní úpravy našeho prostředí budeme konfrontováni každopádně. V takovém případě věřím, že budou promyšlenější než ty předchozí a že se nám i přes jisté pochopitelné vyčerpání minulými událostmi opět podaří věcně upozornit na případné problémy. Zároveň budu rád, pokud nebudeme jen jednostranně odmítat potřebné změny v českém vysokém školství, ale dokážeme aktivně přinášet vlastní alternativy těchto změn. V každém případě musí zůstat předpokladem života akademické půdy zachování její autonomie a samosprávy.

Filozofická fakulta UK v Praze patří k nejvýznamnějším školám v oblasti humanitních věd, a to jak v kontextu Univerzity Karlovy, tak celé České republiky. I nadále ji plánuji vést tak, abychom zůstali skutečně elitní a náročnou akademickou půdou. Máme před sebou výroční akademický rok, který se symbolicky vztahuje k  akademickému roku 1882/1883, kdy začal poprvé na univerzitě působit Tomáš G. Masaryk. S odkazem na něj budu velmi rád, pokud se v práci mé i mých kolegů zvýrazní pojem „kritické myšlení“. A to nejen při komunikaci akademické obce směrem navenek, ale i dovnitř fakulty a celé univerzity. Právě schopnost kritického myšlení považuji za jednu z hlavních vlastností, kterou by si měli odnášet naši absolventi do dalšího života.

V aktuálním akademickém roce bude naše fakulta podporovat vše, co napomáhá zvýšení kvality. Proto chceme klást důraz na podporu vědeckého růstu studentů (např. ve formě programu projektových stipendií či zapojením studentů do univerzitních programů rozvoje vědy PRVOUK). I přes složitou situaci ve financování zahraničních aktivit budeme stále výrazně podporovat výjezdy do zahraničí a mezinárodní spolupráci. Velkou pozornost věnujeme zajištění kvalitní výuky, a to jak ve formě studentských evaluací semestrálních kurzů, tak nejnověji externími analýzami závěrečných prací na různých oborech.Obecně se pak dle mého názoru daří nastavení co nejvstřícnější komunikace fakulty se studenty kolem případných problémů při studiu, apod. To vše jsou kroky, které by vsobě měly nést záruku kvalitního studia a do budoucna kvalitního absolventa fakulty.

Na závěr bych chtěl popřát především studentské části naší akademické obce úspěšné studium, inspirativní pedagogy a co nejméně administrativních překážek. Nám všem pak v dalším roce přeji kromě upevnění kritického myšlení i zachování zdravého rozumu. Jsem si jist, že i v tomto roce ho budeme hodně potřebovat.

Michal Stehlík

Děkan FF UK v Praze


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář