S novou kmotrou přišly i finance

V březnu navštívila knihovnu ÚGS německá autorka, nositelka Německé knižní ceny za rok 2006 Katharina Hacker. Stalo se tak v rámci německé iniciativy na podporu vybraných knihoven střední a východní Evropy „Menschen und Bücher“ (Lidé a knihy). Kromě finanční podpory získaly zvolené knihovny i své kmotry. Patronem germanistické knihovny FF UK se stala právě Katharina Hacker.

„Lidé a knihy“ – Německá knihovnická iniciativa pro střední a východní Evropu („Menschen und Bücher – Deutsche Bibliotheksinitiative für Mittel- und Osteuropa“) vznikla spoluprací Německého velvyslanectví a Goethe-Institutu s německými nadacemi, předně s nadací Roberta Bosche, aby po dobu tří let (2006-2008) podporovala vybrané knihovny v zemích střední a východní Evropy a střední Asie.

„Oddělení germanistiky bylo iniciativou osloveno už koncem roku 2005,“ uvedl ředitel ÚGS Milan Tvrdík, „A to proto, že má ohledně svého působení určité renomé.“ Zdejší knihovna splňuje základní kritéria výběru. Hodnotila se angažovanost v oboru, udržování styků s domácími i zahraničními knihovnami či institucemi a v neposlední řadě otevřenost vůči zájemcům o německou kulturu. „Je úžasné, že tu máme k dispozici počítače a přístup k internetu,“ pochvaluje si Cecílie Hynková, studentka třetího ročníku. „Knihovna má docela slušnou otevírací dobu,“ hodnotí Zuzana Hajíčková ze čtvrtého ročníku. Obě hned dodávají téměř jednohlasně: „A hlavně je tu vstřícný a příjemný personál, který nám vždycky poradí.“

Za aktivity, které Ústav germánských studií a knihovna vykonávají pro šíření německé literatury a jazyka, byl získán finanční dar v celkové hodnotě téměř půl milionu korun určený na nákup knih týkajících se oboru. „Největší přínos daru spočívá v tom, že si můžeme vybrat knihy podle svých potřeb,“ uvádí vedoucí knihovny Alena Jelínková. „Jedná se o tituly, které by si knihovna jinak nemohla dovolit.“ Částka je rozdělena do tří dávek po 5000 Eur. Loni již ředitel ÚGS spolu s vedoucí knihovny slavnostně převzali na Německé ambasádě v Praze první třetinu. Další oficiální předávání se uskuteční letos a v příštím roce.

S finanční podporou souvisí doprovodný program. Každá z 22 oceněných knihoven totiž získala ještě „kmotra“. Ten se s ní podílí na vytváření akcí věnovaných studentům a ostatním zájemcům o německý jazyk a kulturu. Prahu v týdnu od 12. do 16. března navštívila K. Hacker a uspořádala seminář na téma „Innere Geographie“, doslova „vnitřní zeměpis“, pojem související s „domovem“, „domovinou“ či „vlastí“ a naznačující podle autorčiných slov „vztah člověka k místu, které pro něj samého zůstává neznámé“.

Profil: Katharina Hacker

Autorka studovala filozofii, historii a judaistiku. V Izraeli získala zásadní podněty pro svou tvorbu. S českým prostředím ji nepřímo pojí minulost jejích prarodičů z matčiny strany. Stálým prvkem jejích próz je pronásledování Židů za druhé světové války a vztah židovské a křesťanské kultury. V posledním, oceněném románu („Die Habenichtse“, 2006) se autorka zamýšlí nad vztahem příkoří působeného v dobách historických mezníků, utrpení v osobním životě člověka a iluzí hlavních postav o realitě. Propojení těchto celků činí knihu neobyčejně aktuální a ostře kritickou. Ze svého díla bude K. Hacker číst v Goethe-Institutu 23. dubna 2007.

Jana Maroszová (GER)
maroszova.jana@seznam.cz


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář