Rubrika 'Studentský život'

Seznamte se! KLUB K4

Klub K4 je především místem setkávání a odpočinku. V tomto nekuřáckém prostředí se můžete občerstvit nápoji všelijakého druhu nebo se také posilnit chutnými a lehkými jídly. K4 je však nejen kavárna, ale i klub, kde se odehrává téměř každý den nějaký kulturní počin.

Z listopadových akcí vybíráme:

Každé pondělí se uskuteční DJ hudební jam session

Ve středu 14. 11. v rámci týdne romské kultury vystoupí kapela Benga show

V úterý 20. 11. si do své talk show Jirka Pilip Gaučovin pozve hosty k tématu „Možnost volby“

Ve středu 21. 11. od 15:00 v pásmu Komunity předvedou své umění ladiči a tvůrci hudebních nástrojů

Ve čtvrtek 22. 11. budou diskutéři sdružení kolem Spolku historiků FFabula v Kritickém klubu diskutovat o historii i současnosti odborů

FAUST 2012

V úterý 9. října proběhlo tradiční fakultní uvítání studentů prvního ročníku. Lekce FAUST, akce pořádaná Studentskou radou FF UK, jim za jeden večer poskytla ochutnávku všeho, co je za ty dlouhé roky studia na naší fakultě čeká. Ať už to byly dlouhé fronty na chodbě studijního oddělení, kde se bez ostrých loktů neobejdete, nebo nekončící boj se SISem, který vás ne a ne zapsat do semináře, kam chcete.

Ale popořadě jak takový FAUST vlastně vypadá? V úterý v podvečer se ve vestibulu hlavní budovy shromáždilo docela velké množství studentů, trochu vyplašených, ale přece jen nových úlovků filozofické fakulty. Někteří stáli bezpečně ve větších skupinkách, jiní sami. To se změnilo s prvním pokynem pořadatelů: na lekci FAUST mohou jen týmy o třech až pěti členech. Pod společným názvem studenti pokračovali k prvnímu úkolu, který nesl nevinný název Studijní oddělení. Co na studijním, že? Studijní referentky se s prvními ročníky moc nemazlily, rázně jim vysvětlily, že tu rozhodně (ne)jsou pro ně. Zaúkolovaly je vyplňováním evidenčních listů… Pro některé skončil FAUST už zde, když museli list vyplňovat stále dokola. Asi nevěděli, kde bydlí školník.

Depresivní děti a apokalypsa: letošní festival Okultění

Okultění 2012Zveme vás na 9. ročník tradičního studentského arts festivalu Okultění, který je pořádán kulturology z FF UK. Na letošní ročník s podtitulem A P O K A L Y P S A se můžete podívat v pátek 27. 4. ve studentském klubu K4.

Těšit se můžete na výstavu soutěžních fotografií a vyhlášení vítěze, workshopy či koncerty, vše v atmosféře konce světa. Jako speciální host vystoupí zpěvačka Yvonne Sanchez. A P O K A L Y P S A bude také ve znamení divadla – můžete vidět například představení uskupení Depresivní děti touží po penězích. Program začne v 18.00 a jistě se protáhne do pozdních večerních hodin.

Filosofické plesání

Plesání v plném proudu.

Filosofové se opět sešli ke společenskému veselí „na úrovni“, 12. dubna na plese filozofické fakulty v Národním domě na Vinohradech. Označení „4. reprezentační ples“ zní sice málo vznešeně – jako by filosofickým plesům chyběla tradice, neboť se až donedávna konal společně s plesy matfyzáckými – Studentská rada, a zejména moderátoři Silvie Mitlenerová a Libor Procházka však rozhodně dělají mnoho pro to, aby tento nedávno započatý zvyk přinejmenším důstojně pokračoval.

Modelová Evropská unie 2012

Chcete si vyzkoušet fungování evropských institucí na vlastní kůži a v autentickém prostředí? Organizace BETA e. V. pořádá ve Štrasburku již šestý ročník Modelové Evropské unie.

Člověk, tvor ve městě bydlící a město tvořící

Podoba místa, kde žijeme, není samozřejmost a my všichni máme moc ji změnit. Snad tak by se dala vystihnout myšlenka setkání v rámci projektu Lidé v místech, tentokrát zaměřeného na téma architektury a urbanismu. Návštěvníci zde získali nové úhly pohledu na prostředí, v němž se denně pohybují, a snažili se zamyslet nad konkrétními problémy společně s přítomnými architekty, zvědavými na jejich podněty.

Na FF proběhla další ze série diskusí o reformě VŠ

V pondělí 16. 5. proběhla ve velké aule FF další debata o věcném záměru zákona o vysokých školách. I tentokrát byl věcný návrh diskutován hned z několika úhlů. Pohled MŠMT zprostředkoval Jiří Nantl, ředitel odboru vysokých škol. Jako zástupce soukromých VŠ vystoupil se svým příspěvkem Petr Kolář z UJAK. O postoji technických VŠ k návrhu pohovořil Pavel Ripka z ČVUT. Co si o tom všem myslí studenti (nebo alespoň naše studentská elita), prezentoval Miroslav Jašurek ze Studentské komory Rady VŠ. Diskuzi moderoval Karel Šíma z Centra pro studium vysokého školství.

Veřejná debata o návrhu zákona o vysokých školách. V červenci už bude pozdě?

Ve čtvrtek 28. 4. proběhla ve velké aule FF na Palachově náměstí veřejná debata o aktuálním návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách. V diskusním panelu zasedl prorektor UK pro rozvoj prof. Stanislav Štech a 2 bývalí ministři školství – Ondřej Liška a Miroslava Kopicová. Diskuzi a následnou debatu moderoval děkan FF UK Michal Stehlík.

Filosofové opět zaplesali

Ve čtvrtek 7. dubna se uskutečnil již čtvrtý samostatný ples filosofické fakulty. Pokud jste tam byli, určitě jste si to užili a pokud ne, rozhodně litujte. O co jste přišli, se dozvíte dále v článku.

Recenze: Shakespearův Zimní epos

Čím dál tím známější divadelní spolek Shakespeare Production, tvořený převážně studenty anglistiky-amerikanistiky, si pro letošní sezónu zvolil komedii Zimní pohádka. V měsíci dubnu odehráli v Divadle Na Prádle čtyři představení.

Pages: Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
Pages: Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next