Rubrika 'Fakulta'

Startují elektronické studentské evaluace

V tomto semestru se již na FF UK nedočkáme tištěných evaluací, které na konci posledních semestrů uřízly několik minut z každého předmětu. Studentské evaluace v letním semestru 2012 budou probíhat pouze elektronickou formou. Máte jedinečnou příležitost vyjádřit svůj názor na jednotlivé pedagogy a předměty! Hodnotit můžete od 14. května do 14. června.

Význam evaluací spočívá hlavně v tom, že dávají pedagogům i širší akademické obci zpětnou vazbu. Člen akademického senátu, Samuel Zajíček, se o důsledcích evaluací vyjádřil následovně: „Co se týče praktických výsledků, málo se ví, že evaluace opravdu mají své dopady – s několika pedagogy, kteří měli dlouhodobě slabá hodnocení, byly již rozvázány pracovní poměry, vedení kateder se evaluacím také čím dál více věnuje a hledí na ně.“

Univerzity v USA či Velké Británii? Stačí zájem, jazyk, a peníze

Trinity College, Cambridge

10. 5. 2012 proběhl na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy seminář o studiu na zahraničních univerzitách. Tématem byly prestižní vysoké školy v USA a Velké Británii, včetně průběhu přijímacího řízení či možnosti získávání stipendií. O zkušenosti se studiem na Columbia University v New Yorku se podělil manažer KPMG Tomáš Potměšil. Seminář moderoval Lukáš Sedláček, výkonný ředitel European Leadership & Academic Institute a prezident Oxford & Cambridge Alumni Society v ČR.

Depresivní děti a apokalypsa: letošní festival Okultění

Okultění 2012Zveme vás na 9. ročník tradičního studentského arts festivalu Okultění, který je pořádán kulturology z FF UK. Na letošní ročník s podtitulem A P O K A L Y P S A se můžete podívat v pátek 27. 4. ve studentském klubu K4.

Těšit se můžete na výstavu soutěžních fotografií a vyhlášení vítěze, workshopy či koncerty, vše v atmosféře konce světa. Jako speciální host vystoupí zpěvačka Yvonne Sanchez. A P O K A L Y P S A bude také ve znamení divadla – můžete vidět například představení uskupení Depresivní děti touží po penězích. Program začne v 18.00 a jistě se protáhne do pozdních večerních hodin.

Volby do AS FF UK: rekordní účast přes technické potíže

O zastoupení studentů i pedagogů ve fakultním akademickém senátu je na další dva roky rozhodnuto, volby do tohoto orgánu jsou u konce. Byly zářným úspěchem především pro uskupení 15 pro fakultu, z jehož kandidátů se do senátu dostalo 13 zástupců, kteří navíc v počtu hlasů zaplnili nejvyšší příčky. Zbylí dva úspěšní jsou nezávislý Eduard Petiška a Anna Bouzková z kandidátky Nezávislých, oba klasičtí archeologové. Dále jsou z oborů zastoupeny bohemistika, filosofie, religionistika, historie, sociologie, translatologie a fonetika, což dobře odráží rozličná zaměření fakulty – jazykové, společenskovědní i historické. Reprezentovány jsou i všechny úrovně studia. Kurie akademických pracovníků rovněž není oborově jednostranná, najdeme v ní řadu filologů, socioložku, filosofa, psycholožku, religionistu, politologa, historika, iberoamerikanistku i egyptologa. S genderovou vyrovnaností je to již o něco horší (4 ze 16 nových členů akademické kurie a 5 z 15 nových členů kurie studentské jsou ženy), ale ani ta nepřivede zastánce rovných práv k zoufalství.

Samuel Zajíček, kandidát do AS FF UK: Volte promyšleně

Samuel ZajíčekSamuel Zajíček se uchází o místo v akademickém senátu FF UK za volební uskupení 15 pro fakultu. Je v prvním roce navazujícího magisterského studia oboru Filosofie. Kvůli jeho dlouhému působení v akademickém senátu a jeho práci pro fakultu jsme se rozhodli požádat ho o rozhovor.

 

Proč jste se chtěl stát členem AS FF UK již v minulých volebních obdobích? Stála za tím nespokojenost s chodem fakulty?

Když jsem kandidoval do senátu poprvé, zrovna byl – především díky studentským senátorům – zvolen nový děkan, Michal Stehlík. Tehdejší končící senátoři si od této volby slibovali, že se fakulta začne měnit, posouvat směrem k moderní, špičkové instituci. Tuto cestu pak pan děkan skutečně nastoupil, nicméně ukázalo se, že jaksi maximální rychlost realizace změn je řádově nižší, než někteří – třeba já – předpokládali. V akademickém prostředí prostě od nápadu k realizaci není týden či měsíc, ale typicky jeden až dva roky. To už je dynamika akademické půdy se všemi jejími diskusními a schvalovacími procesy. Takže, abych odpověděl na otázku, ano, na začátku vůle stát se členem senátu stála nespokojenost s chodem fakulty, například s duplikací zápisu atestací v „plachtách“, indexu i SIS, s poněkud dehonestující a zcela zbytečnou procedurou zápisů do dalších ročníků, s nepřehledností studia, s webovými stránkami fakulty, se stavem některých ústavů, atd.… a vůle toto změnit. A v dalších volebních obdobích už bylo přirozené pokračovat, protože rozjednané změny bylo třeba dotáhnout do stádia realizace.

Jaroslav Bican, kandidát do AS FF UK: Senát musí ukázat, že samosprávu zvládá

Zdroj: Jaroslav Bican.

Jaroslav Bican.

Jaroslav Bican kandiduje do Akademického senátu FF UK v rámci skupiny FF-OUR. Studuje prvním rokem politologii v navazujícím magisterském studiu, je místopředsečdou sdružení Polis a působí ve studijní a evaluační komisi FF UK.

Byl jste senátorem již v minulém volebním období. Co důležitého si myslíte, že jste se působením v něm naučil?
Velmi poučné pro mne byly některé vyhrocenější okamžiky kolem usnesení, která Senát přijímal. Uvědomil jsem si na tom, jak hodně je člověk náchylný rozhodovat se podle momentálních emocí. Ty ale často mohou udělat více škody než užitku. Připadá Vám, že někdo mluví arogantně nebo se vyhýbá odpovědi na otázku a ve Vás to vyvolá pocity, které Vás mohou vést k nedomyšlenému a pro fakultu škodlivému rozhodnutí. V takové chvíli je dobré zabrzdit a zamyslet se nad tím, jaké důsledky by takové rozhodnutí mohlo mít.

Jana Lukavská, kandidátka do AS FF UK: Nechci, aby senát začal degenerovat

Jana Lukavská

Jana Lukavská

Jana Lukavská je kandidátkou do akademického senátu FF UK za 15 pro fakultu. Kromě toho studuje čtvrtým rokem bohemistiku a německou translatologii a je jednou z kandidátek, se kterými se FFakt rozhodl udělat rozhovor.

Kandiduješ letos poprvé. Proč ses k tomu rozhodla?
Začnu pateticky: protože mám FF ráda a vždycky jsem se snažila vyhnout lásce přehnané (resp. přehnaně ochranářské). Málokterá dobrá věc vzniká bez kritiky a já bych v této věci – jako chronický kavárenský stěžovač – ráda přispěla svojí troškou do mlýna. Taky si myslím, že je důležité dostat do senátu alespoň pár nových lidí, protože uzavřené a neměnící se společnosti po určité době zpravidla začínají degenerovat.

Den vědy

21. března proběhl na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Den vědy, který dal prostřednictvím přednášek a workshopů příležitost studentům k ochutnávce z jiných oborů, a nejširší veřejnosti zase možnost nahlédnout pod pokličku výuky a bádání na fakultě. „Dnem vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze chceme především ukázat, že humanitní vědy ani dnes neztratily nic ze svého tvůrčího potenciálu,“ říká profesor Ivan Šedivý, proděkan pro vědu a výzkum FF UK. Podle něj mají humanitní vědy především zůstat součástí veřejného prostoru, kam výsostně patří. „To je ostatně i základní princip fungování naší fakulty jako takové: otevřenost.“

Týden neklidu zakončili nevědoucí učitel, gender a opozice

Pátek, poslední den Týdne neklidu, se nesl v duchu doprovodných přednášek týkajících se problémů reformy vysokých škol z pohledu filosofa Josefa Fulky, pedagožky Ireny Smetáčkové a socioložky Marcely Linkové. Zakončen byl debatou o vysokoškolské politice s představiteli opozičních stran. Mluvilo se o obecné výchově a vzdělání či o genderových problémech ve školství i vědě.

Pátý den Týdne neklidu: Obecné ideje i konkrétní kroky

Večer proběhlo v K4 představení občanského sdružení DivaDno.

Předposlední den Týdne neklidu se nesl především ve znamení dalších přednášek a debat o vysokoškolských reformách, společenských protestech i o budoucím směřování univerzit. Účast ke konci týdne mírně poklesla, avšak stále se živě debatovalo. Večerní program zahrnující divadelní představení i koncerty se pak odehrával ve studentském klubu K4.

Pages: Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 14 15 Next
Pages: Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 14 15 Next