Říše klamu

Francois Jost

Francois Jost - Říše klamu

Kniha předního evropského experta zabývajícího se oblastí audiovizuálních prostředků komunikace, profesora katedry audiovizuální komunikace na Nouvelle Sorbonne, otevírá široký úhel náhledu na problematiku autenticity zobrazovaného, interpretaci a reinterpretaci zobrazení v samočinně falzifikujícím cyklu, který výsledku nezřídka kdy korumpuje sdělný charakter původního obrazu.

Audiovizuální záznam coby médium zprostředkující jistou skutečnost se dle Josta v dnešní době již zdá být docela odcizen od pravdivého přístupu k zobrazovanému. Digitální manipulování obrazu a obecná nadprodukce které se staly takřka normou, podlomili důvěryhodnost viděného. Rozmělnili hranice reality a fikce v těkavou matérii nevděčně matoucí divákovo vnímání.

Postmoderně hladoví ,,konzumenti“ obrazu se však podle všeho takové hře s pravdivostí, předstíráním pravdivosti, jejím napodobováním nebo podlamováním v jedné linii ale zdá se netrápí a na tuto hru naopak dobrovolně přistupují.

,,Jak chápat rozmanitý prostor audiovize a jak hledat souvislosti mezi jevy žánrově tak vzdálenými jako je zpravodajství, umělecký film a reality show?“, François Jost ve své knize nabízí mnohaúrovňové rozřešení možného přístupu k realitě a jejím kulhavým sestrám.

François Jost: Realita/Fikce – říše klamu
(nakladatelství AMU – 2006, ISBN 80-7332-056-2)

Barbora Vítů (HN)


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

Napsat komentář