Rektor Hampl: Ve věci rozvoje UK neklimbáme

Václav Hampl - rektor UK

Investiční potřeby univerzity rektor odhaduje na 40 miliard korun. Spadá do nich i Albertov, kde by si král Kampusák ideálně představoval velký univerzitní kampus. Rektor však hovoří jen o minikampusu.

Úplnou verzi článku čtěte na našem zvláštním webu Kampus


Jak to s Albertovem vypadá?
Albertovský minikampus nabral v posledních měsících slibné tempo (po období jistého přešlapování na místě). Obecně vedení univerzity směřuje k postupné koncentraci výukových a výzkumných prostor fakult navzájem blíže k sobě tak, jak bude možno využívat jednotlivé příležitosti. Příkladem ze současnosti je např. projekt rozvoje FHS v Troji v těsném sousedství areálu MFF s očekávaným přínosem pro studenty i pedagogy obou fakult.

Rozhodnutí využít plochy, které jsou na Albertově k dispozici, přednostně pro výzkumné a výukové kapacity, má jednoduchý důvod: investovat do toho, co nejvíce chybí – kvalitní infrastruktura pro špičkovou výzkumnou práci, pro magisterské a zejména doktorské studium a pro inovační transfer.

Co říkáte myšlence velkého kampusu pro celou univerzitu?
Především kompletně celouniverzitní kampus není reálný vzhledem k tomu, že lékařské fakulty musí být v těsné blízkosti velkých nemocnic. Pro humanitní fakulty ještě asi dlouho bude důležité být fyzicky blízko velké knihovně, a ta původně naše asi bude na Letné, kde obří kampus postavit nepůjde.

Snažíte se tedy nějak o sjednocování univerzity?
Ano, kontinuálně a v podobě několika minikampusů podle potřeb oborů a fakult UK.

Jak vidíte budoucnost UK v Jinonicích?
Budova v Jinonicích je užívána FF, FHS, FSV a Centrem ochrany životního prostředí – asi 1500- 2000 studentů a situace je zcela nevyhovující. Proto ji UK řeší ve spolupráci s FHS, pro kterou je připravena rekonstrukce bývalé menzy 17. listopadu jakožto relativně rychlé řešení.

Kampusy buduje VŠE, MU i ČVUT. Nezaspali jsme trochu?
UK rozhodně neklimbá. Připomínám vývoj na Albertově, rekonstrukci historické budovy na Malostranském náměstí pro 21. století, posun v řešení situace FHS a rozjezd skupiny rozvojových proděkanů humanitních fakult „pod křídly“ prorektora pro rozvoj na téma řešení prostorové situace těchto fakult. A jsou tu další projekty.

Co si myslíte o novém králi? Není podle vás naivka?
S novým panem králem jsem při příležitosti jeho korunovace krátce hovořil a rozhodně ho nepovažuji za naivního. Moc mě těší studenti, kteří to s UK myslí dobře a jsou ochotni pro její rozvoj něco konkrétního udělat.

Je důležité, aby tento entusiasmus působil synergicky se strategickými prioritami akademické obce a s nemalým dlouhodobým úsilím, které se na UK v záležitostech rozvoje vynakládá. Řada takových studentů odvádí často ne moc viditelnou, ale užitečnou práci v akademických senátech.

Národní knihovna se z Klementina přesune na Letnou. Jakým způsobem se UK zasazuje o využití prostor v Klementinu?
Univerzita Karlova má eminentní a dlouhodobý zájem o využívání prostor Klementina ve prospěch akademické obce je operativně připravena k věcným jednáním s vedením Národní knihovny a orgány státní správy.


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Napsat komentář