Prahou rezonuje židovská kultura

Jubilejní synagoga

Jubilejní synagoga

Praha, matka měst – to známe všichni. Ale „Praha, město a matka v Izraeli“? A přitom právě tak bývala nazývána Židy, když v 16. a 17. st. představovala duchovní centrum aškenázské diaspory. V té době zde působily takové osobnosti jako Maharal, David Gans nebo Jom Tov Lipmann Heller. Ale tradice židovské kultury a vzdělanosti byla v Praze živá mnohem dříve, již od 12. st. Právě proto se nyní na naší fakultě zrodil nový interdisciplinární vzdělávací program, který má šířit povědomí o významu židovstva ve středoevropském prostoru a konkrétně především v české metropoli.

V rámci tohoto programu, nesoucího název Prague Jewish Studies (PJS), se už

reliable rx pharmacy coupon codeshttp://munerisbenefits.com/nj/donde-comprar-viagra-en-chilehttp://munerisbenefits.com/nj/clymidia-medication-at-walmartpage

nyní konají různé zajímavé přednášky a akce, na jejichž přípravě se podílí především odborníci z oboru hebraistiky (ÚBVA), jmenovitě doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc., PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. a PhDr. Daniel Boušek, Ph.D. V říjnu jsme měli tu čest přivítat v Praze prof. Boaze Husse z Univerzity Ben-Gurion v Negevu v Izraeli. Kromě přednášky na téma Současná kabala, konané 12. 10. na FF, se věnoval také knize Zohar a jejímu místu v židovské kultuře při další přednášce, proslovené den předtím ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea. Ke konci listopadu se můžeme těšit na další výjimečnou osobnost, prof. Rachel L. Greenblatt, která momentálně působí na Harvardu. Zabývá se především kulturní historií Židů v Evropě. Téma přednášky určené pro PJS by pak mělo být blízké její připravované knize, nesoucí název To Tell Their Children: Jewish Community Memory in Early Modern Prague. A podíváme-li se dále do budoucnosti, již teď se horlivě připravuje konference na rok 2013. Věnována bude velkému matematikovi, historikovi, astronomovi a astrologovi, již zmíněnému Davidu Gansovi, od jehož úmrtí uplyne v té době přesně 400 let. Jistě se ale do té doby v rámci PJS vynoří i další pozoruhodné akce, o kterých Vás bude naše redakce informovat. Celý program PJS je veden v angličtině, protože je určen studentům českým i zahraničním. Cílem je zde především dát prostor přístupům z různých oborů, které se židovstvím nějakým způsobem zabývají, stejně tak jako pohledům z různých koutů světa. Přijde mi symptomatické, že právě kolem tématu židovství tak vzniká aktivita, zaměřená na prohlubování vzájemného interkulturního (i interdisciplinárního) respektu a pochopení kulturní diverzity – a to navíc zrovna v Praze, křižovatce kultur v samém středu Evropy.


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář