inzerce ↑
Archiv: strana 38

Pes, který kouše? USA! Ad L. Levák: Pes, který štěká, nekouše!? (FFakt, prosinec 2007)

radar

Student iberoamerikanistiky Lukáš Levák reagoval kriticky na můj rozhovor s mluvčím iniciativy Ne základnám studentem filozofie Janem Májíčkem. Začnu od konce, kde autor polemiky vyzývá: „Veďme skutečně odbornou diskusi a ptejme se odborníků (…), jež mají k danému tématu co říct.“ To přece iniciativa Ne základnám dělá!

Vzniká Studentská unie UK

Po vzoru především západních univerzit vzniká v těchto dnech na UK Studentská unie. Prozatím jde o formalizovanou spolupráci několika studentských spolků (z FF, FSV, MFF a z lékařských fakult), které chtějí posílit vzájemnou komunikaci a připravovat společné projekty. „Počítá se s brzkým rozšířením na ostatní fakulty, přijetím různých studentských zájmových kroužků a klubů, a do budoucna také se zavedením fyzického členství. Doufáme, že tak vznikne plnohodnotná organizace, dlouhodobě podporující aktivní studentský život na univerzitě,“ říká předseda Studentské rady Jan Odstrčilík, který je zároveň zástupcem přípravného výboru unie. (jb)

Obraz dějin v literatuře

Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK pořádají ve dnech 9. a 10. dubna sedmý ročník studentské literárněvědné konference. Tématem bude obraz dějin v české a slovenské literatuře. Pregraduální studenti i doktorandi z ČR, Polska a Slovenska budou usilovat o Cenu Vladimíra Macury.

Diplomacie v praxi

V Praze skončil Pražský studentský summit, který se konal od pátku 28. března do následujícího pondělí.

Nová vlna, starý obsah a Jasná Páka

Nová vlna

V březnu uplyne 25 let od vydání legendárního článku „Nová vlna se starým obsahem“. Tento text, otištěný v bolševickém týdeníku Tribuna, byl pokus o likvidaci českých novovlných kapel. Jeho důsledky byly však kontraproduktivní – v následujícím roce vzniklo velké množství nových rockových kapel. A co se v onom pověstném článku psalo?

Humanitní vědy ztrácejí svou identitu?

Ad Jan Chromý: Humanitní vědy vědami zcela jistě jsou (FFakt, prosinec 2007) a Vojtěch Varyš: Děkan Stehlík by měl už konečně odstoupit (FFakt, listopad 2007).

V listopadovém FFaktu vyzývá Vojtěch Varyš děkana Stehlíka k odstoupení, protože „manažer na FF UK nemá co dělat“. Varyš v tomto kontroverzním článku rovněž rozlišuje „vědu“ (jíž je podle jeho názoru výhradně matematika) a humanitní disciplíny, které naopak „nejspíš ani nejsou vědami“.
O číslo později se pokusil „vědeckost“ humanitních věd obhájit Jan Chromý. Činí tak ale poněkud podivnými zbraněmi. Například lingvistika podle něj v posledním půlstoletí začala přebírat některé metody přírodních či sociálních věd, „založených na exaktním sběru dat a jejich analýze.“ Díky tomuto přiblížení „skutečným vědám“ se podle Chromého zřejmě definitivně zařadila mezi ně.

Březnový FFakt PRÁVĚ V PRODEJI

FFakt - březen 2008

Nové číslo FFaktu můžete od 12. března zakoupit na hlavní budově FF UK u kamelotů, v knihkupectví Fišer a v bufetu U Platóna, v infocentru UK v Celetné, ve vrátnici Šporkova paláce v Hybernské ulici.

Z obsahu:

Rozhovor s Martinem Hilským: Překládání Shakespeara je jako droga

Ples Filozofické fakulty ovládli Afričané

Kateřina Jacques v rubrice Absolvent – Trapas, nebo skvělý portrét?

ArchiFF: Říkat jsme si mohli, co jsme chtěli. Jen jsme si museli dávat pozor před kým

Ústav anglistiky a amerikanistiky rozdělen na Monteky a Kapulety

Absolvent psychologie: Jiří X. Doležal, redaktor časopisu Reflex

Jiří X. Doležal

Setkali jsme se v jedné restauraci v Dejvicích. Přišel na minutu přesně, byl příjemný a uvolněný, a přestože z počátku tvrdošíjně trval na tom, že si z dob studií nic nepamatuje, přece jen se v průběhu rozhovoru na mnohé „rozpomněl“.

Blíží se odměna za zkouškové – fakultní ples!

ples

Filozofové, masírujte nohy, bude se opět tančit. Ani letos nebude mezi studentskými zábavami chybět ples FF UK. Oproti loňskému roku, kdy se trsalo na Žofíně, se ples pořádá v Národním domě na Vinohradech 27. února. Úvodní fanfáry Orchestru Ladislava Bareše zaznějí v 19 hodin v Majakovského sále. V sále Raisově pak vystoupí Atarés, Trombenik Klezmer band a Hottentot. A za studenty při nejmenším Fidibus, Pěší zóna a Lealoo.

Pes, který štěká, nekouše!?

Student filozofie Jan Májíček, mluvčí iniciativy Ne základnám, prohlásil: „Být pro (radar), znamená skočit na špek těm, co straší neexistujícím nebezpečím a mají zájem na tomto strachu vydělat. Kolik jsme toho slyšeli o nebezpečnosti Saddáma Husajna a jeho zbraních hromadného ničení? Teď je to pro změnu Írán a důkazy chybí stejně jako v případě Iráku.“ Pokud někdo prohlašuje, že režim Saddáma Husajna nebyl nebezpečný pro svět, činí tak z neznalosti nebo záměrného ignorantství.

Pages: Prev 1 2 3 ... 35 36 37 38 39 40 41 ... 52 53 54 Next