Archiv: strana 38

Nejedlý: Spory historiků tu nejsou horší než ve Francii

Martin Nejedlý

Vzdálený příbuzný národních buditelů Vojtěcha a Jana Nejedlých reprezentuje v rámci Ústavu českých dějin přístup Školy Annales, která se zaměřuje na dlouhodobé civilizační procesy, život prostých lidí a dosud pomíjené aspekty dějin (například dějiny dětství nebo smrti). Žák slavného francouzského historika Jacquese Le Goffa Martin Nejedlý vyučuje na fakultě české středověké dějiny a organizuje Česko-francouzský historický seminář.

Diskuse o radaru zaplnila hlavní aulu

V aule naší fakulty proběhla další z diskusí pořádaných studentským politologickým sdružením POLIS. O americkém radaru debatovali 21. listopadu Pavel Barša z Ústavu politologie a Ústavu mezinárodních vztahů, Jiří Schneider, programový ředitel Prague Security Studies Institute, a Lubomír Zaorálek, místopředseda Poslanecké sněmovny.

Uličný: Své představy mohu realizovat i jinde

Oldřich Uličný

Oldřich Uličný, bývalý vyučující Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Kromě vyučování morfologie či syntaxe, odkud ho mnozí znají, se věnuje i překládání. Pokud se vám do rukou dostane text převzatý ze slovenštiny, ruštiny nebo němčiny, podívejte se, kdo je jeho autorem. Letos v září profesor Uličný z fakulty odešel.

Matematika přece vzešla z filozofie

filozofie

K nepromyšleným provokacím se většinou nevyjadřuji, ale přestřelka Jana Chromého a Vojtěcha Varyše mě zvedla ze židle. Ať vede děkan Stehlík fakultu sebepodivnějším způsobem, Varyšovo zpochybnění humanitních věd coby věd je do nebe volající, je-li myšleno vážně. I když si o Stehlíkově úředničení nedělám iluze, vést v chodu takový kolos, jako je filozofická fakulta jistě není jednoduché.

Dálný východ: Gieselmann ostrouhal

Děkan Stehlík se rozhodl nejmenovat kandidáta z veřejného konkursu Martina Gieselmanna do čela Ústavu dálného východu. Vedením ústavu je od ledna nadále pověřen Jan Sýkora. Ten dostal za úkol, aby na ústavu zorganizoval vnitřní volby. Protesty pedagogů i studentů proti řediteli z ciziny uspěly.

Menzy nabídnou častěji roštěnku

maso

Koleje a menzy naší univerzity chystají v roce 2008 několik změn. Stravovací karty budou zrušeny a jejich funkci převezme ISIC. Objednání oběda bude možné i na dva týdny dopředu přes internet, ale také v den oběda pomocí tzv. burzy. Nabízená jídla budou navíc cenově odlišená. „V tomto tzv. bezlimitním systému nabídneme vždy nějaké základní jídlo, ale také jídlo lepší, třeba přírodní roštěnku,“ uvedl na listopadovém zasedání Sociální komise AS UK Mojmír Bém, ředitel Kolejí a menz UK.

Provozovatel klubu v Celetné je stále neznámý

Příprava studentského klubu je v plném proudu. Stavební práce jsou dokončeny, čeká se jen na provozovatele. Je téměř jisté, že už v příštím semestru se mohou studenti těšit na svůj klub, vybudovaný ve sklepních prostorách v Celetné 20.

Do velkého senátu volilo jen 3,2 % studentů

Karolinum

Mizerná účast charakterizovala volby do Akademického senátu UK, které se na fildě konaly na konci listopadu. Na období od února 2008 do ledna 2010 v nich byli uvoleni dva studenti a dva pedagogové, kteří budou pravidelně zasedat s téměř sedmdesáti dalšími kolegy z jiných fakult v univerzitním senátu.

Humanitní vědy vědami zcela jistě jsou

Chtěl bych tímto reagovat na článek Vojtěcha Varyše Děkan Stehlík by měl už konečně odstoupit!, který vyšel v pátém čísle FFaktu. Nejde mi přitom ani tak o autorovo (slušně řečeno) „svébytné“ pojetí toho, jak by měla fungovat FF UK počátkem 21. století. Zaměřím se na věc mnohem důležitější a pro naši fakultu kruciální. Jedná se o otázku, zda je možné humanitní obory považovat za vědu či nikoli.

MI-KULT-ÁŠ

mikultáš

Na konci zimního semestru se ve 3. patře budovy v Celetné ukázalo zdejší studium v pravém světle. Na nástěnkách katedry psychologie se nacházela pozvání na tradiční setkání kantorů se studenty se sympatickým názvem PSYCHOPAŘBA, na vedlejší nástěnce se skvěl plakát upoutávající na ANDRASRAZ určený všem studentům andragogiky. A čím přispěla do této mozaiky katedra kulturologie?

Pages: Prev 1 2 3 ... 35 36 37 38 39 40 41 ... 50 51 52 Next