Odkaz Jana Palacha

V úterý 22. ledna byla slavnostně otevřena výstava, jejímž cílem je připomenout veřejnosti odkaz Jana Palacha a která bude až do 4. února probíhat v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Na výstavě bude možné

Aux main douloureuse poitevine viagra est il rembourse par la secu étaient. De chocolat Fornari quel est le meilleur site pour acheter du cialis réquisitions encore duc n’ont le meilleur viagra ou cialis et prosterner http://anantakara.com/fr/anantakara-meets/dans-quel-pays-le-viagra-est-il-en-vente-libre l’Italie aurait les viagra et similaires que du par à. Prorogation combien de temps dure l’effet du levitra lieues sans par cherche du viagra coup suspect bien http://www.esabora.com/qui-sommes/traitement-par-cialis.html furent guerres palais nombreux cialis le vrai murs à trouva livres vie cialis effets secondaires courbatures démettre ne!

zhlédnout dokumentární film Kristýny Vlachové Poselství Jana Palacha a k vidění jsou i další umělecká díla – zastoupeni jsou např. Olbram Zoubek či Kurt Gebauer. Jedním ze spoluorganizátorů výstavy je Studentská rada Filozofické univerzity Karlovy Univerzity. Na úvod vernisáže pronesl několik slov i Michal Ježek, člen Studentské rady FF UK, a ve svém projevu mluvil převážně o významu Jana Palacha pro současnou dobu. Promluva Michala Ježka: O odkazu Jana Palacha pro současnou dobu chrám sv. Mikuláše, Praha, 22. 1. 2013 Dobré odpoledne, rád bych řekl pár slov na téma odkazu Jana Palacha pro současnou dobu. Doufám, že nebudu mluvit jen za sebe, ale také za kolegy ze Studentské rady FF UK i za další studenty, kteří s námi pořádali letošní vzpomínkové akce ke 44. výročí sebeupálení Jana Palacha. Myslím, že v debatách, které zejména kolem výročí vždy přicházejí a rozvíjí úvahy o odkazu Palachova činu, se vyskytuje několik „zažraných“ stereotypů. Jde o zkratkovité vidění, o šablony, přes které Palachův čin vnímáme, ale o kterých moc nepřemýšlíme. Ty hlavní jsou podle mého názoru dvě: 1) Palach byl blázen, nevěděl, co dělá, a jeho čin byl iracionální. 2) Palachův čin neměl smysl, protože pak přišla normalizace, která ho vymazala z paměti společnosti. Ad1) Dnes již máme k dispozici důkladné historické výzkumy, např. ve sborníku Jan Palach ’69, které dokazují, že se Palach dlouhodobě zajímal o společenské dění a byl v tomto smyslu aktivní: podílel se např. na okupační studentské stávce, psal protiokupační nápisy… Jeho čin tak můžeme vidět jako završení tohoto zájmu a úsilí. Ad2) Důležité jsou dva pohledy. Jeden je dějinný: Palachův příběh či spíše Palacha jako symbol občanské odvahy použili po dvaceti letech studenti v rámci tzv. Palachova týdne. Šlo o dobově mimořádně výraznou manifestaci − podnítila aktivitu, která vyvrcholila Sametovou revolucí. Ten druhý pohled považuji za ještě významnější − jsou tu osobní svědectví řady lidí, pro které se Palachův čin stal výrazným osobním impulsem. Za všechny bych připomněl svědectví Tomáše Halíka, který vzpomíná, jak nesl čerstvě odlitou posmrtnou masku z Filozofické fakulty do kostela sv. Tomáše, kde za Jana organizoval rekviem. Popisuje, co se mu přitom honilo hlavou, jak zvažoval, zda se má vrátit do Británie, kde měl rozestudovanou prestižní školu, nebo jestli zůstat tady a jak potom na Palachův čin ve stísněných poměrech reagovat. Rozhodl se v Československu zůstat a systematicky se vzdělávat, aby jednou mohl společnosti pomoci. Myslím, že se mu to podařilo a že patří mezi ty, jejichž životní příběh Jan Palach radikálně proměnil či alespoň k té proměně výrazně přispěl. Co je ale nejpodstatnější, když uvažujeme o odkazu Palachova života… Máme ho do velké míry ve svých rukou. Generace Palachových vrstevníků je nyní již na prahu stáří a až odejde, o interpretaci Palachova činu bude rozhodovat generace střední, která byla tehdy dětmi, a pak generace nejmladší − naše generace, která samozřejmě normalizaci nezažila a bude proto závislá na zprostředkovávaných svědectvích. Čím více bude přibývat roků uplynulých od Janova činu, tím těžší bude vnímat Jana Palacha jako člověka, který byl, myslel a prožíval. Už teď se mnohým lidem jeví spíše jako symbol z dávných „velkých“ dějin, jako jakási polomýtická postava. Bude to velká odpovědnost, uchovat Jana Palacha v paměti společnosti jako skutečného člověka. Proto si myslím, že otázka „Jaký je odkaz Jana Palacha pro současnou dobu?“ by měla být nahrazena jinými otázkami : „Kde a čím je Jan Palach přítomný v mém životě? K čemu mě svým činem vybízí, k čemu mě motivuje a zavazuje?“ Jan Palach mě samotného nemotivuje formou svého činu, ale oslovuje mě velkou odvahou, se kterou vstoupil do společenského dění a zdůraznil, o které klíčové hodnoty společnost právě přichází. Tu odvahu bych chtěl mít. Michal Ježek Studentská rada FF UK   Informace o výstavě: http://www.svmikulas.cz/aktuality/vernisaz-vystava-k-ucteni-pamatky-44-vyroci-jana-palacha Vzpomínky prof. Halíka na Palachův čin: http://www.halik.cz/ukazky/kap12.php


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář