O novém logu fakulty se stále ještě rozhoduje

Michal Stehlík, děkan FF UK, vyhlásil vyhlásil 30. srpna 2006 soutěž na návrh nového znaku FF UK. Soutěžící měli za úkol navrhnout znak ve formě loga a logotypu jako základ budoucího jednotného vizuálního stylu fakulty, který zpřehlední komunikaci uvnitř i vně fakulty.

Podle zadání by měl návrh vycházet z motivů insignie fakulty, tedy sovy a slunce. Měl by zohledňovat starobylost a tradici fakulty, ale zároveň působit aktuálně, moderně. Stejně tak by mělo nové logo FF UK zohledňovat současně používaný znak Univerzity Karlovy, se kterým bude často společně vyobrazováno. Vyhlašovatel slíbil ocenit prvních pět návrhů dle hodnocení komise částkou v celkové výši 70000 Kč.

Podle protokolu z jednání komise pro výběr návrhu znaku Filozofické fakulty UK z 8. listopadu 2006 došlo celkem 65 samostatných návrhů. První ani třetí místo nebylo uděleno, na druhém místě se těsnily hned návrhy tři. Komise navrhla děkanovi oslovit jejich autory a pozvat je k projednání, na kterém by jim mohly být položeny doplňující otázky.

Michaela Jurisová (INSK)


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář