O FFaktu

FFakt je online časopis studentů Filozofické fakulty UK. Provozuje jej studentské občanské sdružení UK Media. V letech 2007–2010 vycházel i jako tištěný měsíčník.

Další údaje

Název: FFakt – Časopis studentů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Vydavatel: o.s. UK Media, U Kříže 661/8, Praha 5
IČ: 28553322
Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: E 15567
ISSN: 1802-4750
Inzerce

Podrobné informace o možnostech a cenách inzerce naleznete na webu občanského sdružení UK Media.

Historie

FFakt byl založen počátkem roku 2007 jako celofakultní tištěný měsíčník studentů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zakladatelem časopisu a prvním šéfredaktorem byl Martin Benda, tehdejší student FF a zároveň předseda studentského sdružení UK media, který už měl s vydáváním časopisů dlouholeté zkušenosti.

Časopis FFakt vycházel jako měsíčník v době výuky (tj. 6 čísel ročně – březen, duben, květen a říjen, listopad, prosinec) v nákladu 500 kusů, v moderní grafické úpravě a od počátku s barevnou obálkou. Měl zpravidla 32 stran a prodával se za 18 Kč v hlavní budově fakulty na náměstí Jana Palacha, na vrátnicích některých fakultních budov, v Infocentru UK v Celetné ulici a v knihkupectví Fišer v Kaprově ulici.

Internetové stránky časopisu FFakt jsou v provozu od ledna 2007. Současná podoba stránek je její druhou verzí, představenou v říjnu 2007.

Autorská práva

Těší nás, že patříte ke slušným lidem, kteří respektují duševní vlastnictví. Pokud vás zaujaly zveřejněné informace nebo fotografie a chtěli byste je použít, požádejte redakci o souhlas s jejich publikováním na e-mailu jichova@ukmedia.cz. Veškeré zdrojové kódy, grafické soubory a texty na webu jsou předmětem autorského práva ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb. Nesmí být použity v jiných elektronických ani tištěných médiích bez souhlasu autora a redakce.

Pravidla diskuse

Diskuse k článkům je rámcově moderovaná. Odesláním příspěvku bere přispěvatel na vědomí pravidla diskuse a souhlasí s nimi. Redakce si vyhrazuje právo odstraňovat nebo upravovat nevhodné příspěvky. Autory příspěvků, které by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky nebo s dobrými mravy, zejména pokud jde o ochranu osobnosti, osobních údajů a dobrého jména, může správce zablokovat na neomezenou dobu.

Automaticky je mazán spam, reklamní nebo nerelevantní odkazy bez souvislosti s článkem a také příspěvky, které se nijak netýkají tématu článku nebo záměrně vyvolávají flame war. Příspěvky musí být česky, případně slovensky, nebo v jazyce příslušného článku. Autor musí uvést jméno nebo přezdívku a platnou e-mailovou adresu (ta není zveřejněna) – není přitom nutné uvádět celé jméno, je však zakázáno vydávat se za jinou osobu. Provozovatel webu nenese odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

Pokud se vám zobrazí zpráva „Váš komentář musí být schválen“, zřejmě obsahuje něco nepovoleného (např. některé ze spamových slov, podezřelé odkazy apod.). Pokud je příspěvek v pořádku, webmaster ho dodatečně schválí (zpravidla do několika hodin). Vyhněte se odesílání stejného příspěvku vícekrát, pod různými jmény nebo z různých IP adres. Takové chování systém vyhodnocuje jako spamování.