Novinky ze světa literatury

Již několik let vychází na Filozofické fakultě časopis Svět literatury. Zabývá se převážně moderní evropskou a americkou literaturou, rád by ale svůj obsah do budoucna obohatil i o příspěvky z jiných oblastní světa. Jeho redakci totiž spojuje přesvědčení, že literatura se vyvíjí v mnohem širším kontextu, než je ten národní. Většina literárních časopisů tento pohled na písemnictví opomíjí. Svět literatury chce toto vakuum vyplnit.

„V posledních číslech se objevily informace o literaturách z oblasti sinologie a afrikanistiky. Je jich ale stále málo,“ říká prof. Anna Housková, zástupkyně vedoucího redaktora a zároveň také ředitelka Ústavu románských studií FF UK.

Přibližně dvě třetiny redakce tvoří pedagogové FF. Jde jak o profesory z fi lologických oborů, tak zástupce filozofie a estetiky. Možnost publikovat mají i doktorandi. Prof. Anna Housková je součástí redakčního týmu od samého začátku a objasňuje, jaký impuls vedl roku 1990 k založení Světa literatury: „Existovaly časopisy, ve kterých člověk mohl publikovat, ale jen v cizím jazyce. Chyběl tu časopis, který by informoval o zahraniční literatuře v češtině.“

Redakce Světa literatury se ale nezabývá jen publikační činností. Minulý rok uspořádala spolu s Ústavem české literatury a literární vědy FF UK kolokvium s názvem O smyslu komparatistiky. Letos v únoru zorganizovali další vědeckou rozpravu na téma Imaginace a krása v dějinách literatury, jejíž zajímavé příspěvky se objeví i v květnovém vydání časopisu.

Svět literatury vychází dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Je velmi obsáhlý, jeho poslední číslo mělo přes 250 stránek. Více na webových stránkách sl.ff.cuni.cz.


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář