Nové logo FF UK je nešťastné

Logo FF UK Kvalitní logo (značka) by mělo vykazovat – aby kvalitním bylo – určité atributy. Mimo jiné mezi ně patří použitelnost, jasný a zapamatovatelný vzhled, jednoduchost, unikátnost. Pojďme se podívat, nakolik splňuje dané atributy logo, které by mělo nově reprezentovat Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy.

Pojem použitelnost v sobě zahrnuje možnost použití značky při velmi malých velikostech, bezproblémový barevný tisk, čitelnost i funkčnost i v černobílém provedení, rozpoznatelnost značky i po násobném kopírování (faxování), aplikovatelnost na reklamní předměty atd.

U návrhu nového loga se dostáváme do kolize již v prvních bodech. Takto koncipovaná značka příliš velké zmenšení nesnese, dovolím si tvrdit, že už na vizitkách – při stávající barevnosti – bude špatně rozpoznatelná, a to nemluvím o násobném kopírování, tam se značka vytratí docela. Volba žluté barvy u takto drobného motivu je velmi nešťastná, tvoří s bílým podkladem papíru nevýrazný kontrast, v určitém okamžiku již pro lidské oko nezachytitelný. Ukázkovým příkladem je již samotné umístění značky na stránkách FF UK vedle dalších oceněných log, kde viditelnost loga ve srovnání s ostatními je na hranici čitelnosti.

Co se týká jasného vzhledu a jednoduchosti, značka ve mně spíše evokuje – zůstaneme-li ve školství – soukromou školu wellness či školu cestovního ruchu. O stylizovaném oku sovy jsem se dočetla v připojeném prezentačním pdf souboru, do té doby jsem si tohoto prvku nevšimla. Značka celkově působí nekompaktně a „neuhlazeně“.

Na obranu nutno říci, že chyby se objevily již v samotném zadání na tvorbu loga – příliš mnoho požadavků (sova, slunce, zohlednění starobylosti a tradice fakulty s požadavkem aktuálního a moderního vzhledu plus možnost spojení se znakem UK) s kombinací veřejné soutěže, do které se mohl přihlásit jakýkoliv amatér, tak trochu napovídalo, na jaké úrovni se odevzdané práce budou pohybovat.

Dle mého názoru nejzdařilejším a nejzajímavějším logem akceptujícím moderní trendy je logo Ondřeje Zámiše. I když s poněkud pokulhávající češtinou… Nicméně to, že upustil od požadavků daných zadáním a vydal se vlastní cestou, posunulo jeho logo k větší lehkosti, střídmosti a jednoznačnosti.

Požádala jsem také o názor Jana Tippmana, současného designéra, který se navrhováním log zabývá už hezkých pár let: „Logo Jana Šabacha mi nepřipadá nijak esteticky strašné. Bohužel to však není moc logo… vůbec například nesnese zmenšení, což je jedna ze základních vlastností dobrého loga. Spojení se znakem školy je násilné. Propojení bych se spíše vyhnul (Je to podobný problém jako logo a znak hl. města Prahy. V praxi se s logem a znakem naštěstí moc často nepotkáme.) A sovu? Na tu zapomeňte, tu tam běžný člověk neuvidí!“

Otázkou zůstává, zda v případě tak obrovské organizace, jakou univerzita bezesporu je, nepřistupovat k návrhu značky komplexněji. Buď loga pro jednotlivé fakulty navrhnout tak, aby vznikla jednoznačná identifikace s danou univerzitou (např. Masarykova univerzita Brno, nekomentuji grafickou úroveň jednotlivých log), nebo tento problém vyřešit propracovanou typografií s použitím loga univerzity (jak se tomu děje v mnoha zahraničních případech).

Johana Kratochvílová (INSK)
grafička na volné noze
johana [zavináč] signatura.cz


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Napsat komentář