Milan Znoj, ředitel Ústavu politologie: Nechci vychovávat úředníky, ale vědce a badatele

Stěžejním tématem mého rozhovoru s Milanem Znojem, ředitelem Ústavu politologie Filozofické fakulty, byly aktuální problémy ústavu a jeho budoucnost. Současný ředitel chce, aby pražská politologie byla něčím víc, než jen řadovou školou, kde je student jen číslem na seznamu.

Co se změnilo od vašeho nástupu na Ústav politologie?

V roce 2000, kdy jsem nastoupil na post ředitele ústavu, to tento obor neměl na naší fakultě tak jednoduché. Musely se udělat rychle plány akreditace. Problémem je, že ústav politologie z tohoto nouzového plánu stále nevyšel. Teď se to mění a celý ústav se jinak orientuje.

Chceme, aby tady vznikly čtyři specializace (teorie mezinárodních vztahů, politická filozofie, česká politická historie a komparatistika politických systémů). Těmto směrům se musí přizpůsobit studijní plán, názvy předmětů a jejich akreditace v bakalářském a magisterském studiu. Dalším je přizpůsobení předmětů vyučujícím a jejich požadavkům na nové předměty. Tímto krokem se náš ústav politologie chce odlišit od stejných oborů na jiných vysokých školách v naší republice a vytvořit si tím specializaci na ty dané čtyři směry.

Nemohl jsem si nevšimnout, že se změnil i počet přijatých studentů. Proč jste letos přijali 80 místo tradičních 60 studentů?

Počet nově přijímaných se vždy postupně zvyšoval. Především to plynulo z nároků mít více vysokoškoláků v republice a také z toho, že vyšší počet studentů je pro fakultu finančně výhodný. Ale letos se sešlo ještě více věcí. Tou hlavní je chyba v testu přijímacího řízení. Nikdo není neomylný a ani my ne, proto se musely výsledky přepočítávat a dá se říci, že všichni získali bod navíc. Z tohoto hlavního důvodu se překročila ta mez, se kterou jsme počítali. Z toho plyne problém s kapacitou našich učeben, které jsou přeplněné. Bohužel s rozšířením našich prostor se již nedá v tomto akademickém roce nic dělat, jelikož se s učebnami dělíme s FSV.

Jaká je vaše vize budoucnosti Ústavu politologie?
Moje vize pomalu končí. Na ústavu jsem osm let a bylo toho opravdu dost, všechno obhájit a udržet tento obor při životě. Na začátku jsem chtěl, aby na FF vzniklo pracoviště, které by bylo v politologii interdisciplinární. Nechtěl jsem tady vychovávat úředníky, ale odborníky a badatele. Myslím si, že se do jisté míry povedlo. Ta moje začáteční vize se naplnila – ukotvit ústav, dát mu prestiž, dobré kantory a další dech do budoucna.

Takže budu doufat, že v této vizi bude pokračovat můj nástupce a všichni pracovníci ústavu. Budu také doufat, že se náš ústav nestane masovou záležitostí. Že studenti zde nebudou jen číslo a že se zde zachová takový „rodinný duch“, tzv. těsnější kontakt mezi kantory a studenty, který na mnohých vysokých školách chybí.

Michal Fejtl (POLT)


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 3,00 out of 5)
Loading...

Napsat komentář