ARCHIFF: „Marxista ví, oč jde, aniž to musí číst”

Jaro letos v rámci výstavy “Souhlasím s prohlášením Charty 77” přineslo do haly hlavní fakultní budovy osudy více než dvou stovek těch, kteří se k Chartě 77 od počátku přihlásili. ArchiFF oproti tomu sahá do nitra univerzitního archivu pro zprávy jiného druhu: o tom, kterak se filozofická fakulta začlenila do proudu odsuzování hanebného činu nepřátel režimu.

Archiv Univerzity Karlovy vydal hned několik střípků ke třináctému lednu, kdy si republiku podmaňovala rétorika jen den starých “ztroskotanců a samozvanců” z Rudého práva. Celozávodní výbor strany na FF UK vyprodukoval tři odsuzující odstavce (viz dokument), přikázal svolat “nejpozději do pondělí” schůze všech kateder, “kde budou členové kateder moci vyjádřit svůj postoj podpisem”.

Ze zápisu plenární schůze první základní organizace KSČ téhož dne:
“Informace s. děkana o Chartě 77: definuje ji jako nepřátelský protikomunistický čin, zdůrazňuje, že mezi signatáři je určitá skupina bývalých učitelů filozofické fakulty. /…/ Kriticky objasňuje obsah Charty a ukazuje na její antikomunistický charakter. Vyzývá k uvážlivým postojům, k odmíntutí Charty, nikoliv ke štvanici a hysterii.”

Promluvu proděkana Angelise na schůzi druhé základní organizace (také 13. ledna 1977) spolu s dalšími reakcemi zachycují dokumenty podrobněji:
“S. Angelis uvedl, že celou záležitost nelze dramatizovat, neboť hrstka lidí, která pamflet podepsala, stojí osamocena proti vůli obrovské většiny pracujícího lidu. Přesto nemůžeme celou záležitost ponechat bez povšimnutí, zejména proto, že pamflet obsahuje pomluvy naší strany, socialistického státu a že ho podepsali také někteří lidé, kteří dříve pracovali na naší fakultě nebo k ní měli určité vztahy. Dále s. Angelis uvedl, že výchozím materiálem je pro nás článek v Rudém Právu ze dne 12.1. t.r. “Ztroskotanci a samozvanci”, který vyjadřuje stanovisko předsednictva ÚV KSČ. /…/ Připomenul také mezinárodní souvislosti vystoupení signatářů tzv. Charty 77. Uvedl, že se jedná o koordinovanou akci ze západních center antikomunismu a boj za lidská práva posloužil autorům za záminku k očerňování našeho positivního politického vývoje. /…/

S. Křepeláková uvedla, že tzv. Chartu 77 podepsala i řada historiků. Zdůraznila, že jejich odpovědnost za toto antikomunistické vystoupení je mimořádně veliká, neboť měli možnost poznat zákonitosti vývoje společnosti, třídního boje i nesmírné oběti, které přinesla dělnická třída celého světa, zejména sovětský lid, v boji proti imperialismu. /…/ Uzavřela tím, že máme dosti sil i socialistického uvědomění, abychom čelili každému reakčnímu pokusu, za který považujeme i pamflet “Charta 77”. /…/

S. Veselý řekl, že není vyloučen pokus signatářů Charty a jejich pomahačů proniknout na koleje mezi studenty a vyzval všechny komunisty, bydlící na koleji, k vysoké politické aktivitě a bdělosti.”

V závěru roku 1977 přístup k Chartě výstižně zachytil zápis výroční schůze 15. prosince. V rámci diskuse ke zprávě o výsledcích a dalších úkolech fakultní stranické organizace při plnění závěrů XV. sjezdu KSČ promluvila o Chartě 77 s. Hrubá:
“Při práci se studenty musíme postupovat uvážlivě. Studenti nabývají dojmu, že všem nám starším bylo v r. 1968 všechno jasné. Je třeba studenty objektivně informovat, učit je tak, aby sami jednali v duchu marxismu-leninismu – příklad “Charty 77”: marxista ví, oč jde, aniž to musí číst.”


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,40 out of 5)
Loading...

Napsat komentář