Lidovky ve víru oslav

Ve čtvrtek 25. dubna 2013 se v Knihovně Václava Havla konala další ze série akcí v rámci oslav 120 let Lidových novin (LN), a to seminář s názvem Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století.

Pozvání přijaly kromě zhruba třiceti posluchačů i čtyři osobnosti českého literárního světa. Úvodní referát pronesla Lucie Peisertová z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, která se zaměřila na Františka Gellnera jako karikaturistu LN. Prostřednictvím mnoha jeho ilustrací a autorských básní doložila jednak básníkovu pohotovost reagovat na aktuální témata, jednak svěží přístup, s nímž pomalu prolamoval ledy novinářského stereotypu. Smích vyvolala její poznámka o Gellnerových rozpacích spojených se stěhováním z tepající Prahy do klidnějšího Brna, kterého se obával, neboť: „[…] tam nebude o čem psát“.

Dále vystoupil literární teoretik a historik Jiří Holý, který hovořil o Škole LN. Položil si otázku, zda je vůbec relevantní hovořit o „škole“, a kdo na onu tradici navazoval. Jako „vzor“ předestřel osobnosti Josefa a Karla Čapků, Eduarda Basse či Karla Poláčka a jako možného „následovatele“ potom Richarda Weinera. Nutno podotknout, že toto tvrzení vyvolalo v auditoriu menší rozruch, neboť mezi posluchače zasedla také řada literátů, kritiků a teoretiků (zmiňme alespoň Jiřího Opelíka a Pavla Janáčka) a na okamžik se zdálo, že dojde k polemice. Nakonec ale zůstalo jen u tišších projevů nesouhlasu.

Literární historik a kritik Jaroslav Med přispěl pohledem na prvorepublikový přístup k tradici LN. S dikcí a humorem sobě vlastním hovořil o osobnostech dodnes kontroverzních – Jaroslavu Durychovi či Václavu Řezáčovi.

Poslední příspěvek zazněl z úst Daniela Řeháka, literárního vědce a překladatele. Ten uvedl posluchače do zákulisí obou redakcí LN, pražské i brněnské, které koexistovaly mezi válkami. Četně dokládal mnohé spory mezi šéfredaktorem, impulzivním Arnoštem Heinrichem, a ostatními novináři. Bohaté citace stížností šéfredaktora na neschopnost redaktorů i obavy redaktorů z Heinrichova hněvu vyvolaly salvy smíchu především u současných redaktorů LN.

Bezmála tříhodinový seminář bohužel pocítil posluchačskou únavu a řady v auditoriu s přibývajícími hodinami značně prořídly. Ač pozvánky slibovaly živou diskusi, těsně po semináři bylo třeba posílit i tělo. Poté jsme však mohli vidět menší skupinky, které se sklenkou vína živě rokovaly… a možná nejen o Lidových novinách.

Připomeňme, že pražský seminář nebyl jedinou akcí, LN slaví dále. V polovině května proběhne konference na FF MUNI, tentokrát o Ochraně osobnosti v internetovém věku.  Na webových stránkách se můžete dozvědět o dalších plánovaných akcích.


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář