Konference o Chartě 77: Možná přijde i Magor

Filozofická fakulta ve spolupráci s několika dalšími institucemi pořádá ve dnech 21. až 23. března mezinárodní vědeckou konferenci „u příležitosti 30. výročí vzniku Charty 77“. Po festivalu s biblickým názvem Mene Tekel je to v krátké době již druhá významná událost věnovaná naší nedávné historii.

Konference je zaměřena na období normalizace od roku 1977 do sametové revoluce 1989. Chartu 77 představí jako „základní předěl ve vývoji země v období po porážce reformního hnutí z roku 1968“, řečeno slovy historika Viléma Prečana. Stranou však nezůstanou ani mezinárodní souvislosti. Naopak.

Podle děkana fakulty Michala Stehlíka je docela zásadní a přelomové, že se tato akce koná v prostorách FF UK. Konkrétně půjde o dva nejvíce nabité dny konference – čtvrtek 22. a pátek 23. března – které proběhnou v aule hlavní budovy na Palachově náměstí. Studenti Filozofické fakulty sem mají přístup volný, registrace není třeba, účast je omezena jen fyzickými kapacitami. Na konferenci participují někteří absolventi, resp. pedagogové FF UK (Petr Blažek, Zdeněk Doskočil, Miroslav Vaněk, Tomáš Vilímek).

Akci uvede vystoupení legendárních The Plastic People of the Universe, kteří zahrají standardní průřez svojí tvorbou od 70. let do současnosti, možná včetně novinky na text Ivana “Magora“ Jirouse, jak prozradil Ivan Bierhanzl, jednatel a kontrabasista kapely. Právě perzekuce těchto nonkonformních hudebníků přispěla ke vzniku Charty 77. Pestrý program dále zahrnuje pódiové diskuse, prezentaci knih a fi lmů, výstavu a tiskové konference.

Z pozvaných hostů vybírám Václava Havla, Jiřího Dientsbiera, Františka Janoucha, předsedu Nadace Charty 77, jenž sháněla pro disent podporu v zahraničí. Na seznamu jmen, jenž je neustále aktualizován, fi guruje i vůdce polské opozice Adam Michnik. Dále se objeví Pavel Kohout, autor názvu „Charta 77“, trojice správců odkazu Charty 77 či polistopadový rektor UK Radim Palouš.

Konference se však zúčastní i někteří méně známí signatáři, jak sdělil člen realizačního týmu Jiří Suk z Ústavu soudobých dějin AV ČR (tato instituce je odborným garantem projektu). „Bohužel, historik Jan Tesař naše pozvání odmítl“, uvedl rovněž Suk. Publicista Bohumil Doležal se ke dni odevzdání článku nevyjádřil a politický aktivista Petr Cibulka mezi pozvané zařazen nebyl. Tito signatáři se v minulosti vyslovovali k Chartě 77 různě kriticky.


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář