Jan Strejcovský: „Nejlepší je zábavný akademismus.“

Jan Strejcovský

Proč vlastně první studentský Majáles vznikl? Jaká je jeho myšlenka? A jaká je funkce filmového dramaturga? 1. května se studenti Univerzity Karlovy a AMU pod vedením Karolíny Chloubové rozhodli uspořádat vlastní majáles, který bude organizován studenty pro studenty a bude navazovat na tradici majálesů ze šedesátých let. Filmový dramaturg studentského Majálesu Jan Strejcovský poskytl FFaktu malý náhled do zákulisí.

Jaká je vlastně myšlenka nového studentského majálesu a čím se odlišuje od pražského?

Studentský Majáles vznikl hlavně kvůli tomu, že se původní myšlenka majálesu ztratila a namísto toho zde máme majáles, který plní spíše funkci hudebního festivalu. Karolína Chloubová, hlavní koordinátorka akce, přišla s nápadem obnovit původní smysl pořádaní tohoto studentského festivalu. Tedy nekomerčně nabídnout studentům kromě zábavy také integraci do projektů různých fakult, zasvěcení do oborů jiných škol a podobně. Majáles by měl rovněž nabízet příležitosti pro studenty. Jde o redefinování toho, co je majáles, co by měl splňovat ze své podstaty.

Co nebo kdo nejvíce zaštiťuje tuto studentskou akci?

Samozřejmě nejvíce táhnou známá jména. Studentský Majáles podporují například Noam Chomsky, Michal Stehlík či Vladimíra Dvořáková. Jsou to lidé, kteří akci posvětili a tím ji zaštiťují. Je to součást propagace. Vzhledem k tomu, že jde o první ročník, jsou organizátoři velmi vytížení a vše se nabaluje jako koule. Myslím tedy hlavně lidi, kteří se na tom podílejí. Všichni jsme zatím plní ideálů, tak uvidíme.

Nepůjde tedy jen o zábavu, ale i o zasévání myšlenek studentům do hlavy?

Myslím, že by nebylo dobré, kdyby šlo jen o zábavu, ale nebylo by ani namístě, aby šlo pouze o akademismus. Nejlepší je tedy zábavný akademismus. (smích)

Jak jste se vlastně k majálesu dostal? A jak probíhají přípravy?

Oslovila mě Sára Vidímová, abych dělal medailonky osobností, a nakonec mi připadla i role vedoucího dramaturgie filmů. Jsem na FAMU, kde studuji dokumentaristiku.

Pokud vím, tak přípravy probíhají minimálně čtyři měsíce předem – hlavně co se týče shánění lidí a povolení. Celkově jde spíše o tým nadšenců, kteří mají k dispozici asi sto tisíc korun.

Je možné, že lidé, kteří podpoří majáles, mohou svým způsobem „přeformulovat“ jeho ideu?

Vím, kam míříš, ale podle mě to nelze vnímat takto radikálně. Osobnosti spíše myšlenku opisují vlastními slovy a případně to opepří vzpomínkami ze svého mládí na to, co pro ně majáles tehdy znamenal. Nicméně zůstává důraz na autentického, zvídavého a bádajícího studenta, který se má propojovat progresivně s ostatními obory, hledajícího akademické poznání, což je zrovna trochu v kontrapunktu proti komerčnímu festivalu ve Stromovce.

Jako filmový dramaturg musíš mít nějaký způsob, jak vybíráš filmy, které budete promítat. Čím se řídíš při koncipování programu?

Předně jsem se snažil vybrat filmy, které mají potenciál podnítit roznětkou ostřejší diskuze. Zároveň jsem to namíchal tak, aby tam byl známý dokumentární režisér i studentské filmy. Vidět můžete například film Martina Marečka Pod sluncem tma, snímek Karla Vachka Armádní televizní měsíčník – osvobození Ostravy.

A redakce dodává, že zhlédnout lze i film Jana Strejcovského Krásný Nový svět.


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář