Invalidovna, nové sídlo FF?

Invalidovna O studium na Filozofické fakultě je značný zájem, ale mnoho – třeba i šikovných – uchazečů se na ni nedostane. Škola totiž nemá pro další studenty jednoduše prostory, těsní se i stávající. Děkan Stehlík chce proto s fakultou expandovat. „Potřebujeme objekt, který ideálně pojme dvě třetiny FF UK,“ říká ambiciozní šéf fakulty.

V současné době se nejstarší pražská fakulta, na kterou chodí přes 7 000 studentů, nalézá na zhruba jedenácti různých adresách. Škole to tak komplikuje život. Např. student politologie, jehož ústav sídlí v Jinonicích, musí na své studijní oddělení jet zhruba půl hodiny metrem. Pokud chce jet dál na tělocvik, který je pro všechny filozofy povinný, musí v metru a autobusu strávit další téměř hodinu. Navíc stávající katedry a ústavy často disponují zcela nevyhovujícím zázemím, např. indologie na hlavní budově sídlí v místnosti zamýšlené jako předsíň. Otevírání nových kateder či jejich rozšiřování proto není možné.

Děkan Stehlík se netají úmyslem radikální změny. Cílem jeho případného druhého funkčního období by mělo být – jak řekl v rozhovoru pro FFakt – právě získání nového objektu. „Rád bych si ponechal jen hlavní budovu a Šporkův palác. Zbytek by šel do toho nového objektu.“ Nejčastěji se v tomto ohledu zmiňuje Invalidovna, rozsáhlá a chátrající budova v Karlíně.

Invalidovna
Rozsáhlá budova Invalidovny čeká na své další využití
foto: Mirek Kašpar

Budova, původně zbudovaná jako vojenská ozdravovna ve třicátých letech 18. století, je čtvercového půdorysu 100 × 100 metrů. Ve svých nejlepších letech – v polovině 19. století – zde bydlelo až 1500 lidí. Ve 20. století budova sloužila vojenskému archivu, který se však musí do roku 2009 vystěhovat. Po ničivých povodních v roce 2002, které Invalidovnu zaplavily do výšky tří metrů, je již zakázané archiv v povodňové oblasti provozovat.

Výhodou Invalidovny je jednak rozsah stavby, takřka centrální lokace a navíc fakt, že je budova v rukou armády. Všeobecně se totiž očekává, že se objektu a přilehlých pozemků bude chtít armáda brzy zbavit. „Toho bychom rádi využili ve prospěch univerzity,“ uvažuje děkan Stehlík. Konkurentem akademiků však mohou být developeři, kteří jsou v této lukrativní čtvrti již dlouhodobě aktivní.

Problém se však netýká jen naší fakulty. „V této věci probíhá čilá spolupráce i s dalšími příbuznými fakultami, rozumíme si např. i s děkanem 1. lékařské fakulty,“ přiznává Stehlík. Dodává ale, že celá věc bude trvat ještě dlouho. Navíc analýza, která by měla zhodnotit možnosti využití Invalidovny a případné náklady s tím spojené, ještě není hotova.


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Napsat komentář