Intenzivní program přivedl na FF zástupce sedmi evropských univerzit

Rozhovor s profesorem Martinem Procházkou, vedoucím Ústavu anglofonních literatur a kultur a koordinátorem intenzivního programu Erasmus s tématem „Staging European Identities: Memory, Conflict and Commerce in Early Modern European Culture“, který ve dnech 20. května – 1. června 2013 probíhal na FF UK.Martin Procházka

Co je to Erasmus Intensive Programme a jaký je hlavní cíl této akce?

Hlavní cílem programu je propojení pokročilého výzkumu, v tomto případě v oblasti anglické literatury a raně moderní kultury, a výuky v magisterském studiu na některých špičkových univerzitách v EU. Tématem programu je vznik moderních evropských kulturních identit a podíl tří základních kulturních, politických a ekonomických faktorů – paměť, konflikty a obchod – na tomto procesu. Dalším důležitým cílem je propojení tradiční univerzitní výuky, tj. přednášek a seminářů, s novými přístupy, zejména s e-learningem, a dále, což je v našem případě novinka, s tvůrčími aktivitami studentů mimo akademické prostředí. Ve spolupráci s nakladatelstvím Argo či Novou scénou Národního divadla v Praze jsme pro účastníky IP připravili workshopy s pracovníky těchto institucí a vybraní studenti budou moci absolvovat stáž v nakladatelství Argo.

Kolik zahraničních univerzit se IP účastní?

Programu se účastní 7 zahraničních univerzit: Universiteit Utrecht (Nizozemí), Freie Universität Berlin (Německo), Université Paul Valéry, Montpellier III (Francie), Universidade do Porto (Portugalsko), Universidad de Murcia (Španělsko), Università di Ferrara (Itálie) a Universytet Jagielloński w Krakowie (Polsko).

Kolik českých studentů zastupuje naši fakultu a jak se tito studenti k programu dostali? Byli přímo vybráni, nebo byla možnost se do IP přihlásit?

Do IP se nelze přihlásit. Studenti jsou vybíráni na základě svého specializovaného zaměření (naši studenti, kteří se IP zúčastnili, se specializují na anglické drama či přímo Shakespeara) a kvality práce na našich seminářích. IP se zúčastní stejný počet studentů: 5 z každé partnerské univerzity.IP lecture by dr. Agnieszka Romanowska

Jakým způsobem program zapadá do tradice pražské anglistiky?

Na FF existuje dlouholetá tradice shakespearovských a renesančních studií, od J. V. Sládka přes zakladatele Pražského lingvistického kroužku Viléma Mathesia a dále Otakara Vočadla, Zdeňka Vančuru, Zdeňka Stříbrného a konečně překladatele celého Shakespearova díla, Martina Hilského. V roce 2011 se na půdě FF rovněž uskutečnil 9. světový shakespearovský kongres.

Jak náročná byla příprava tohoto programu a jak dlouho trvala? Jedná se jen o jednorázovou akci, nebo bude program pokračovat i v příštích letech?

Program jsme připravovali od roku 2011, bylo to velmi náročné. Před tímto programem se však už uskutečnily dva podobné, jeden na univerzitě v italské Ferraře, druhý na univerzitě v Portu (Portugalsko). V Praze bude IP probíhat i příští rok a budeme rovněž žádat o prostředky na třetí ročník.

Odkaz na oficiální web IP v angličtině.

Foto: archiv prof. Procházky; Anna Filipek


Sdílej článek


Hodnocení

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář